Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 13
DNES: 541
TÝŽDEŇ: 2473
CELKOM: 4464023

Obsah

VYJADRITE SA K NÁVRHU ZÁPISU DO KRONIKY ZA ROK 2021

Typ: ostatné
VYJADRITE SA K NÁVRHU ZÁPISU DO KRONIKY ZA ROK 2021 1Mesto Piešťany vedie mestskú kroniku „Kronika mesta Piešťany‟ v štátnom jazyku v súlade s § 4 ods. 3 písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Úlohou kroniky je vecne, chronologicky, písomne a obrazom zaznamenávať všetky významné skutočnosti celomestského významu na základe počas roka získavaných a neskreslene spracovaných podkladov o politickom, hospodárskom, kultúrnom, sociálnom a inom dianí v meste. Poslaním kroniky je ochrana kultúrno-historického a spoločenského dedičstva mesta uchovávaním podstatných informácií celomestského významu pre potreby súčasných a budúcich generácií. Kronika prispieva k rozvoju historického a kultúrno- spoločenského povedomia obyvateľov mesta a k vhodnej prezentácii života mesta v rámci širšieho spoločenského kontextu.

Súčasťou kroniky sú zápisy najmä, nie však výhradne z nasledovných oblastí života obyvateľov mesta Piešťany:

 • Orgány mesta,
 • Počasie a príroda,
 • Politický a verejný život,
 • Poľnohospodárstvo,
 • Priemysel, obchod, služby,
 • Úprava mesta, doprava, spoje,
 • Školstvo,
 • Kultúra,
 • Obyvateľstvo, životná úroveň,
 • Životné prostredie,
 • Zdravotníctvo,
 • Šport,
 • Zahraničné styky,
 • Rôzne.

V plnom rozsahu rešpektujeme Štatút kroniky mesta Piešťany schválený uznesením MsZ č. 80/2020 zo dňa 27.8.2020, avšak považujeme za dôležité dať občanom mesta Piešťany možnosť vyjadriť sa a doplniť oblasti života obyvateľov, ktoré sú obsahom kroniky prostredníctvom formuláru na pripomienkovanie kroniky (príloha č. 3) a to v termíne od 1.7. do 31.7. príslušného kalendárneho roka.

Návrh zápisu do kroniky za rok 2021:

1. polrok: KRONIKA NÁVRH NA DOPLNENIE 1. POLROK

2. polrok  KRONIKA NÁVRH NA DOPLNENIE 2. polrok

Vyplnený formulár (tu: Kronika) odošlite elektronicky alebo poštou (alebo do shcránky na budove MsÚ, podaním do podateľne) na adresu: sekretariat@piestany.sk  najneskôr do 31.7.2022. 

Svoje návrhy môžete vkladať aj na google Formulár návrhu na zápis do kroniky mesta Piešťany: https://forms.gle/4i5AFYxB6DbJ4pPm8

Kronikár návrhy a pripomienky občanov spracuje v priebehu mesiaca august do prehľadnej tabuľky a postúpi ich na rokovanie Komisie pre školstvo, mládež a kultúru, ktorá rozhodne o zapracovaní príslušných návrhov a pripomienok. Tabuľka s vyhodnotením pripomienok bude zverejnená na oficiálnej webovej stránke mesta www.piestany.sk/participacia/.

FORMULÁRE:

Informácie: Drahomíra Moretová: 033/7765301 aslebo 0948906426

 


Prílohy

Vytvorené: 1. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 7. 2022 11:34