Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VNÚTROBLOK NA TEPLICKEJ BY MOHOL DOSTAŤ NOVÚ PODOBU

Typ: ostatné | Mesto
Obnovou vnútrobloku by sa vytvorili dve dominantné estetické a multifunkčné centrá, priestor pre oddych a socializovanie pre všetky vekové kategórie s reprezentatívnym charakterom.

Rekonštrukciou vnútrobloku na Teplickej ulici by sme chceli zabezpečiť premenu verejného priestoru na polyfunkčný, estetický a dlhodobo využívaný areál. Cieľom revitalizácie je zveľadenie spoločného priestoru a herných aktivít, obnovenie priestoru pre hry detí školského a predškolského veku v exteriéri. Vzniknúť by mali oddychové zóny s možnosťami stolovania prístupného aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Súčasťou obnovy priestoru bude rekonštrukcia existujúceho chodníka, doplnenie nových spevnených plôch, regeneráciu zelene, realizácia pitnej fontánky a hmlovej brány.

Táto lokalita bola pre obnovu zvolená z dôvodu, že sa nachádza priamo v centre mesta na sídlisku s cca 1 200 obyvateľmi. Tomuto priestoru sa dlhodobo nevenovala žiadna pozornosť a dlhší čas je len v stave údržby. V prípade schválenia projektu by sa rekonštrukčné práce mali začať v júni 2022.

Podstatnú časť projektu vo výške 202 624 eur zaplatí mesto prostredníctvom eurofondov. Z Integrovaného regionálneho operačného programu bude na projekt poskytnutá suma vo výške 192 492 eur. Mesto Piešťany sa bude v prípade schválenia projektu na obnove podieľať sumou 10 131 eur.


Vytvorené: 1. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 1. 6. 2021 10:57