Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VEĽA ZDRAVIA, PÁN PROFESOR!

Typ: ostatné
VEĽA ZDRAVIA, PÁN PROFESOR! 1V týchto dňoch sa dožíva významného životného jubilea - 80 rokov - čestný občan mesta Piešťany, Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

Rodák z Budapešti, ktorý prežil svoje detstvo i stredoškolské časy v Piešťanoch, sa celý svoj pracovný život venoval archeológii. Realizoval terénny výskum veľkomožského dvorca a pohrebiska s rotundou z 9. storočia v Ducovom - Kostolci

Bol dlhoročným riaditeľom Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre.  Neskôr odkryl základy rotundy a pohrebiska z 11. – 13. storočia pod vrchom Marhát (Jurko),  v roku 1981 začal výskum na Detvianskej ulici č. 9 v Piešťanoch, kde v blízkosti gotického kostola preskúmal pohrebisko z 12. - 13. storočia a v tom istom roku v Moravanoch nad Váhom doložil stredoveké jadro horného kostola zo 14. storočia. A to je len čiastka z jeho množstva archeologických výskumov, ktoré výrazne prispeli k obohateniu dejín Slovenska a Slovákov.

V roku 1990 sa podieľal na založení piešťanskej sekcie Veľkomoravskej spoločnosti. Je autorom desiatok vedeckých štúdií a niekoľkých monografií. O svojej práci prednášal na viacerých univerzitách.

Čestným občanom mesta Piešťany sa profesor Ruttkay stal v roku 2003.

V roku 2007 mu prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž I. triedy za významné zásluhy v oblasti archeológie.

K životnému jubileu želáme pánovi profesorovi predovšetkým veľa zdravia a tešíme sa na ďalšie stretnutia s ním v Piešťanoch.


Vytvorené: 27. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 4. 2021 11:34