Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

V ROKU 2021 SME ZAČALI ZBERAŤ KUCHYNSKÝ ODPAD

Typ: ostatné
Rok 2021 bol spojený v našom meste aj so začiatkom zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu z domácností.

K zberu tohto druhu odpadu sme pristúpili na základe novelizácie zákona o odpadoch, ktorá zaviedla povinnosť samosprávam od 1.1.2021 zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Od augusta, kedy sme so zberom začali, bolo do konca roku 2021 na spracovanie odvezených 154,476 ton kuchynského odpadu. Náklady na zber kuchynského bioodpadu z bytových aj rodinných domov, ktoré sú súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, boli výške 97 467,98 €.

Produkcia vyzbieraného odpadu mala klesajúcu tendenciu, zatiaľ čo v mesiacoch august, september bolo vyzbieraných cca 34 ton, v mesiaci december to bolo len 26,8  ton. Vďaka čisteniu nádob a ich dezinfikovaniu zberovou spoločnosťou nebol zo zberných nádob cítiť výrazný zápach.

Za zberové obdobie bolo zo 110 ks zberných nádob na odpad o objeme 660 litrov spolu zrealizovaných 4 684 vývozov s intervalom vývozu 2 x za týždeň.

Z celkového počtu 8 000 obstaraných košíkov bolo obyvateľom mesta vydaných spolu 4 129 ks plastových košíkov.

Obsah zberných nádob pozostával prevažne z kuchynského odpadu – zo zvyškov potravín, z čistenia ovocia, zeleniny. Odpad bol buď vysypaný voľne, nie v biodegradovateľných (rozložiteľných vreciach), prípadne bol uložený v iných obaloch, v mikroténových a papierových sáčkoch.

 

Za snahu a prístup k separácii kuchynského odpadu občanom ďakujeme.

 

 


Vytvorené: 24. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 1. 2022 08:35