Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

V PIEŠŤANOCH ZOSTÁVA NESČÍTANÝCH DVANÁSŤ PERCENT OBYVATEĽOV

Typ: ostatné | Mesto
Asistované sčítanie obyvateľov začalo 3. mája, potrvá do 13. júna 2021. V Piešťanoch zostáva povinnosť sčítať sa približne 3 300 občanom.

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli nášmu mestu, zúčastnili sa na asistovanom sčítaní a zároveň sa vyhli pokute. Obyvatelia môžu do 13. júna 2021 navštíviť kontaktné miesto nielen v meste, ale na ktoromkoľvek kontaktnom mieste v ktorejkoľvek obci SR, bez ohľadu na miesto jeho trvalého pobytu, alebo si môžu objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle call centra 02/20924919, alebo zavolať o požiadavku priamo na Mestský úrad Piešťany: Tel. 033/77 65 311.

Jednou z chýb pri samosčítaní bolo, že rodičia zabudli sčítať svoje neplnoleté dieťa (deti), len ho (ich) uviedli v počtoch a vo vzťahoch s kým žijú na mieste svojho súčasného pobytu. Preto obyvateľov upozorňujeme, že každé maloleté dieťa musí byť samostatne sčítané pod jeho vlastným rodným číslom.

„Stále zostáva časť obyvateľov, ktorí si svoje povinnosti neuvedomujú alebo ich ignorujú. Je dôležité, aby si aj obyvatelia uvedomili, že zákonná povinnosť sčítať sa je ich individuálnou povinnosťou, ktorá podlieha sankcii. Samosprávy robia, čo môžu, všetci sú si vedomí možných vplyvov na rozpočty samospráv a je dôležité, aby si to uvedomili aj občania. Nikto zo samosprávy sa nechce stretnúť so svojimi obyvateľmi pri prerokovávaní priestupkov za nesplnenie zákonných povinností a udeľovaní pokút. Preto prosíme obyvateľov, aby si splnili svoje zákonné povinnosti a sčítali sa formou, aká je pre nich najjednoduchšia. Všetci sú pripravení byť nápomocní každému, kto pomoc potrebuje,“ dodala Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska.

Asistované sčítanie sa skončí 13. júna 2021, čo je o necelé tri týždne, následne už nebude žiadna šanca obyvateľov sčítať. Najmä v mestách a obciach, kde je aktuálne vyššie percento nesčítaných, sa tieto samosprávy môžu vplyvom zníženia počtu obyvateľov dostať v blízkej budúcnosti do nepríjemnej finančnej situácie spôsobenej výrazným poklesom ich vlastných finančných prostriedkov.

V neposlednom rade ľuďom tiež pripomíname, že ak si obyvateľ nesplní svoju povinnosť sčítať sa, podľa zákona o sčítaní v roku 2021 sa dopustí správneho deliktu, za ktorý mu môže obec uložiť pokutu. Pokutu je možné uložiť až po skončení sčítania a spracovania jeho výsledkov Štatistickým úradom SR, ktoré preukázateľne dokážu, ktorí obyvatelia si nesplnili povinnosť sčítať sa.


Vytvorené: 27. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 5. 2021 10:21