Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

V MESTE SA REALIZUJE VIACERO INVESTIČNÝCH AKCIÍ

Typ: ostatné
Výstavba atletickej dráhyPočas letných prázdnin sme v záujme skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku investovali do rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení približne 250 tisíc eur.

Na jeseň sa začali realizovať v meste ďalšie plánované investičné akcie.

Čo všetko sme zrealizovali

Na Základnej škole F. E. Scherera sa pokračovalo vo výmene okien a dverí v pavilóne C, v časti pavilónu B a C. Práce počas letných prázdnin boli vo výške 105 000 €.

Na základnej škole M. R. Štefánika sa vykonávali stavebné práce na rekonštrukcii existujúcej výdajne jedál. Práce boli v hodnote 28 353 €.

Počas letných prázdnin sa na tejto škole rekonštruovali tiež sklobetónové výplne na budove školy. Rekonštrukcia sklobetónových výplní otvorov spočívala v demontáži pôvodných sklobetónových tvárnic. Pri demontáži bolo potrebné vybrať najzachovanejšie kusy pôvodných tvárnic, ktoré boli odovzdané na Krajský pamiatkový úrad v Trnave, kde budú archivované. Výsledkom je vyššia energetická efektivita budovy, lepší vzhľad a vyriešený viac rokov trvajúci problém. Stavebné práce boli v hodnote takmer 107 300 €.

Základná škola Holubyho a M. R. Štefánika – kuchyne týchto škôl sme zariadili novými kuchynskými strojmi a nábytkom v hodnote 9 300 €.

Do tried základných škôl, materských škôl a do Centra voľného času Ahoj sme dodali germicídne žiariče zakúpené z finančných prostriedkov, ktoré mesto Piešťany získalo za testovanie v mobilných odberových miestach počas pandémie na začiatku roka. 59 kusov germicídnych žiaričov bolo v hodnote 14 496 €.

Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa - mestské jasle – realizovala sa rekonštrukcia sociálneho zariadenia. Predmetom zmluvy boli demontážne práce sanitnej inštalácie, rozvodov vody a kanalizácie v stenách, obkladov, dlažieb, dodávka a montáž nových obkladov a dlažieb, rozvodov vody a kanalizácie, elektroinštalačné práce, maľby a nátery. Cena prác bola 6 420 €.

Pamätník holokaustu – realizovala sa oprava trhlín na stenách, ktoré narušovali statiku objektu. Práce boli za 2 600 €.

Jozefská ulica - nový asfaltový povrch v dĺžke 130 metrov stál takmer 32 000 eur.

Lipová ulica – výmena poškodeného povrchu cesty v dĺžke 170 metrov bol v sume 39 500 €. Obe opravy realizovali Služby mesta Piešťany dodávateľskou firmou.

 

Prebiehajúce investičné akcie

Rekonštrukcia atletickej dráhy na futbalovom štadióne – 16. septembra 2021 sa prebratím staveniska zhotoviteľom začali stavebné práce. Súčasťou prác je rekonštrukcia atletického oválu (dĺžky 400 m so 6 dráhami, bežeckou rovinkou 135 m so 6 dráhami), vybudovanie športoviska s umelým polyuretánovým povrchom, výmena závlahového systému v areáli futbalového štadióna, vrátane stavebných úprav vjazdu na štadión a revitalizácie okolitého priestoru športoviska. Cena rekonštrukcie je 779 160 €. Projekt je spolufinancovaný sumou 250 000 € zo štátneho rozpočtu SR. Termín dokončenia realizácie diela je do 270 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Sídlisko Heinola - na uliciach Helsinská, Jazerná, Lužná a Sihotská prebieha rekonštrukcia verejného osvetlenia. Do štyroch ulíc pribudne 30 nových stĺpov verejného osvetlenia. Cena realizácie – 78 800 €.

Kolonádový most – prebieha epochové meranie, ktoré je súčasťou diagnostiky nosnej konštrukcie mosta. Merania poslúžia k upresneniu stavu spodnej stavby a pilierov mosta. Cena  - 10 800 €.

Socha barlolámača - dominantu Piešťan čaká v najbližších dňoch reštaurovanie poškodených miest povrchu bronzovej sochy. 5. októbra 2021 si sochu prevzal reštaurátor, ktorý začne s jej obnovou. Súčasťou obnovy národnej kultúrnej pamiatky, na ktorú bude dohliadať Krajský pamiatkový úrad Trnava, je reštaurátorský výskum, reštaurovanie poškodených miest a následné konzervovanie celého povrchu sochy. Hodnota prác, ktoré by mali byť ukončené do 30. novembra 2021, je stanovená na 6 360 €.

Cyklotrasa Zelená cesta, ktorá bude dlhá 7,6 km a spojí Piešťany, Trebatice, Krakovany a Vrbové má už vyhotovenú svoju projektovú dokumentáciu.

Vážska cyklomagistrála - ešte v tomto roku má začať stavba prvého úseku Vážskej cyklomagistrály v Trnavskom kraji, ktorý bude dlhý 3,6 kilometra a spojí mesto Piešťany s Trenčianskym samosprávnym krajom. Okrem samotnej cesty pre cyklistov bude súčasťou projektu aj doplnková cyklistická infraštruktúra, ako je odpočívadlo s altánkom, lavičkami a stojanmi na bicykle. Trnavský samosprávny kraj ako investor už pozná výsledky verejného obstarávania a je tesne pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom o zákazku.

 

 

 

 


Vytvorené: 26. 10. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2021 09:07