Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

V CENTRE MESTA BUDE VIAC ZELENÝCH PLÔCH A MENEJ REKLAMY

Typ: ostatné
Na území centrálnej mestskej zóny je regulovaná veľkosť reklamných plôch a pribudnúť má viac vegetačných a vodopriepustných plôch. Rozhodli o tom mestskí poslanci na treťom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Schválením Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 5/2021 poslancami mesta, samospráva získala právny nástroj na obmedzovanie hlavne veľkoplošných reklám – bilboardov, umiestňovaných v centre mesta.

Všeobecnou reguláciou reklamných stavieb chce radnica zabrániť rozširovaniu reklamného smogu v centrálnej mestskej zóne.

Umiestňovať reklamné stavby v centre mesta bude umožnené i naďalej, avšak so zohľadnením určených podmienok ich rozmerov, funkcie a výrazu. Povolené sú reklamné stavby vo výmere do 3 m2  s  funkciou informačných, náučných panelov, označenia prevádzok, bez komerčného obsahu. Väčšie plochy reklamných zariadení sú výnimočne prípustné v prípade ak je reklamná stavba integrovanou súčasťou budovy a podstatne nenarúša architektonický výraz zástavby.  

 

Radnica reaguje aj na hrozbu zmeny klímy, jej negatívnych dôsledkov a s tým súvisiacim otepľovaním planéty. Reguláciou vegetačných a vodopriepustných plôch v centrálnej mestskej zóne chce dosiahnuť, aby na pozemkoch v centre mesta zostával určitý podiel „zelenej plochy“. Znamená to, že súčasťou každej novostavby postavenej v centre mesta, musí byť aj adekvátna plocha zelene. Podobné regulácie už platia v mestách po celom Slovensku a častokrát sú prísnejšie ako v Piešťanoch. Zelené strechy alebo steny môžu byť čiastočným riešením, pričom však časť zelene musí byť umiestnená priamo na voľnom teréne.

„Snažíme sa adaptovať na klimatickú zmenu, ktorú všetci pociťujeme. Mestský priestor sa stále viac a viac prehrieva, dažďovú vodu nevieme efektívne využívať a strácame ju zbytočne v kanalizácii. Pre nás je dôležité, aby sme vodu zadržali v teréne a vytvárali čo najviac zelených plôch. Plôch, ktoré nám zabránia prehrievaniu mestských plôch a dopomohli nám k lepšej klíme v mestskom priestore,“ doplnil primátor Peter Jančovič.


Vytvorené: 23. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 11. 2021 07:41