Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ŠTÚROVU ULICU ČAKÁ REKONŠTRUKCIA AJ VÝRUB STROMOV

Typ: ostatné | Mesto
Nevyhnutnou súčasťou rekonštrukcie Štúrovej ulice bude aj výrub stromov a následná výsadba nových.

Z celkového počtu 22 ks listnatých stromov sa na riešenej ploche nachádza 15 ks líp malolistých a 7 ks mladých výsadieb líp vel'kolistých. Výrub sa bude týkať 21 ks stromov, v uvedenom úseku rekonštrukcie zostane len jeden existujúci strom.

Keďže stromy svojím vzrastom, veľkosťou a vekom spôsobujú na ulici značné problémy, odborníci navrhujú ako nejlepšie riešenie výrub stromov.

„Vzhl'adom na nevyhovujúci technický stav vozovky a navrhované dopravné riešenie nie je možný iný postup, ako asanácia pôvodných drevín a ich nahradenie novou výsadbou. Výrub drevín sa bude realizovať v termíne do 31. marca 2021,“ uvádza sa v odbornom posudku.

Veľké stromy rastúce na tejto ulici sú príčinou viacerých problémov. U 16 ks stromov dochádza ku zdvíhaniu súčasného asfaltu a úrovne chodníka koreňovým systémom, čím sa chodníky stávajú nepochôdznymi a spôsobujú sporadicky zranenia chodcom najmä vo večerných hodinách. Prevažná časť stromov rastie nad existujúcimi inžinierskymi sieťami, čo môže spôsobiť prevádzkové problémy a poškodenie inžinierskych sietí. U 10 ks stromov je natol'ko zúžený priechodzí profil pre chodca (60-90 cm), že nie je možné po chodníku prejísť kočíkom, invalidným vozíkom alebo dvom chodcom naraz. Dva stromy sú ťažko zdravotne poškodené.

„V neposlednej rade stromy dožívajú svoj prirodzený vek štandardný pre ulice (cca 70 rokov), nie sú perspektívne a preto doporučujeme využiť aktuálnu úpravu komunikácie a zlúčiť ju s novou výsadbou uličnej aleje tým istým druhom stromu s užšou korunou vhodnou pre dnešné podmienky,“ uvádza sa v správe dendrologického prieskumu.

Na miesto pôvodnej aleje bude vysadených 21 nových stromov druhu lipa vel'kolistá, stípovitý kultivar dorastajúci do výšky cca 10 až 15 metrov a so šírkou koruny cca 4 až 5 metrov.

4 ks mladých stromov odborníci navrhujú, ak to bude možné technicky zabezpečiť, presadiť do parkového priestoru, ktorý sa nachádza v blízkosti.


Vytvorené: 2. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 2. 2021 20:23