Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY REALIZUJÚ VIACERO INVESTIČNÝCH AKCIÍ

Typ: ostatné
Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia mesta Piešťany, v týchto dňoch realizuje v meste viacero investičných akcií.

Okrem starostlivosti o mestskú zeleň, fontán, parkovísk, prevádzkovania pohrebísk a trhovísk, údržby verejného osvetlenia, detských ihrísk, verejných priestorov, prevádzkovania kompostárne a zberného dvora sa Služby mesta Piešťany v týchto dňoch venujú aj iným činnostiam.

Oprava lavičiek a priestoru pred Hudobným pavilónom

Takmer 350 kusov lavičiek pred Hudobným pavilónom v mestskom parku bolo vyčistených a opravených.

„Lavičky boli prevezené na údržbu do areálu Služieb mesta Piešťany (SMP) na Valovej ulici. Tu boli tlakovou vodou odstránené pôvodné nátery, v priestoroch skladov boli vysušené, následne bolo drevo vybrúsené a začistené, boli doplnené chýbajúce dosky, urobené drobné opravy na kovových častiach. Drevo lavičiek bolo natreté teakovým olejom (čo je zmes prírodných olejov na rôzne druhy dreva v exteriéri) v dvoch vrstvách. Lavičkám bola ponechaná pôvodná farba dreva,“ upresnila riaditeľka SMP Hana Dupkaničová.

Upravený bol aj priestor pred pavilónom.

„Kamenná dlažba pod lavičkami bola mechanicky očistená, poškodené kamene doplnené, nahradené a špáry zapieskované. Na upravený terén boli naspäť navozené opravené lavičky – sedadlá. Záhony v tesnej blízkosti sme nanovo vysadili novou výsadbou pre lepší efekt daného priestoru,“ dodala Hana Dupkaničová.

Nový asfalt na ulici Bodona

Nový asfaltový povrch dostane ulica Bodona. Najviac zničené úseky ulice Bodona na začiatku, na konci a v strede, prepoja tie už opravené. Ulica tak bude po odbočku na Čachtickú ulicu kompletne opravená.

Oprava ulice Bodona

 

Parkovisko Nálepkova

SMP za pomoci dodávateľskej firmy v týchto dňoch pracujú nielen na oprave ulice Bodona, ale aj na výmene asfaltu v ďalšej časti parkoviska Nálepkova. Oprava časti povrchu parkoviska nadväzuje na realizáciu z minulého roka.

Parkovisko Nálepkova

 

Výstavba chodníka v urnovom háji na cintoríne na Bratislavskej ceste

V priestore urnového hája budujú SMP nový chodník pre rozšírenie hrobových miest.

Cintorín Bratislavská cesta

 

Pitná fontánka pri Nábreží Ivana Krasku

Takmer štvrťstoročie nepoužívaná a chátrajúca pitná fontánka bude znovu sprevádzkovaná. Pôvodné nefunkčné teleso fontánky zamestnanci SMP opravili, vyčistili a v najbližších dňoch fontánku opäť oživia.

Pitná fontánka

 

V meste prebieha hodnotenie zdravotného stavu stromov

Vo viacerých častiach mesta prebieha diagnostika zdravotného stavu stromov. Keďže rozsah určitých defektov stromov sa nie vždy dá zistiť vizuálne (napr. rozsah hniloby alebo dutiny v kmeni stromu), je potrebné v niektorých prípadoch doplniť vizuálne hodnotenie zdravotného stavu a stability dreviny aj o prístrojové metódy. Za pomoci dodávateľskej firmy SMP tak zistia stav takmer 400 vzrastlých stromov v meste.

Detské ihrisko Inčučuna

V rámci znovuotvorenia detského ihriska na Potočnej ulici prebieha v týchto dňoch v priestore bezpečnostný orez vysokých topoľov rastúcich v ihrisku.

 


Vytvorené: 26. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2022 11:25