Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ROZVOJU TURIZMU V PIEŠŤANOCH OPÄŤ POMÔŽU FINANČNÉ PRÍSPEVKY

Typ: ostatné
Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany aj tento rok rozhodne o pridelení príspevkov na rozvoj turizmu v regióne. Všetci záujemcovia o tento finančný príspevok musia najneskôr do 31. decembra 2021 podať písomnú žiadosť.

Už po tretíkrát sa prideľovanie financií riadi pravidlom, že kto sa chce uchádzať o poskytnutie príspevku z Rezortu Piešťany, musí oň písomne požiadať.

Príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti s návrhom projektu, pričom žiadosť je potrebné doručiť do OOCR Rezort Piešťany najneskôr do 31. decembra 2021 v predpísanej písomnej forme alebo určenými elektronickými prostriedkami,“ upresňuje výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany Tatiana Nevolná. Pri doručovaní poštou je rozhodujúca pečiatka s dátumom podania. Prihlášky podané po termíne nebudú akceptované.

Poskytnuté prostriedky poslúžia na zveľaďovanie turizmu v piešťanskom regióne. Preto musia byť prihlásené projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území pôsobnosti OOCR Rezort Piešťany, v súlade s hlavným predmetom činnosti organizácie. Zároveň platí, že základnou podmienkou pri predložení žiadosti je zaslanie informácií o danom projekte a tiež požiadavky na výšku podpory s vyčíslením a uvedením možností protiplnenia. Žiadosť musia podať nielen noví uchádzači, ale aj organizátori už existujúcich projektov.

K prideľovaniu finančných prostriedkov na základe žiadostí pristúpil Rezort Piešťany v roku 2019 pod novým vedením. „Aj týmto spôsobom sme sa snažili vniesť transparentnosť do prideľovania príspevkov OOCR Rezort Piešťany,“ dopĺňa Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany.

V súčasnej chvíli ešte nie je možné konkretizovať, aký balík bude uchádzačom pridelený.

Závisí to aj od poskytnutej dotácie z ministerstva dopravy,“ upresňuje Tatiana Nevolná. No tak ako po minulé roky, i tento rok platí, že ak bude prispievateľ - Rezort Piešťany cítiť potenciál, tak premyslí aj iné možnosti financovania projektov.

Už tradične bude prijaté žiadosti posudzovať sedemčlenná komisia, na základe návrhu a odsúhlasenia valným zhromaždením rezortu Piešťany.

Podmienky podávania žiadostí nájdu uchádzači na  web stránke Rezortu Piešťany , kde budú aj zverejnené výsledky, a to najneskôr 15. februára 2022.

Zdroj: Tlačová správa OOCR Rezort Piešťany


Vytvorené: 4. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 11. 2021 09:51