Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ROZHODNUTIE MESTA O OBNOVENÍ ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA V ROČNÍKOCH 6 AŽ 9

Typ: ostatné | Mesto
Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ základných škôl, v súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID— 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12836:1A2110 zo dňa 16. júna 2020 podľa S 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, rozhodlo takto:

                                                          s účinnosťou od 22. júna 2020

obnoviť školské vyučovanie v ročníkoch 6  až 9 v:

  • Základná škola M. R. Štefánika, Vajanského 35, Piešťany
  • Základná škola, Holubyho ul. 15, Piešťany
  • Základná škola, Mojmírova 98, Piešťany
  • Základná škola, Brezová 19, Piešťany

   

                                                         s účinnosťou od 25. júna 2020

obnoviť školské vyučovanie v ročníkoch 6 až 9 v:

  • Základná škola, F. E. Scherera 40, Piešťany

 

Riaditelia základných škôl rozhodnú o prijatí žiakov 6. až 9. ročníka základnej školy a zabezpečení školského stravovania podľa počtu detí, na základe personálnych, priestorových a materiálno-technických podmienok školy.


Vytvorené: 18. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 6. 2020 09:40