Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

REKONŠTRUKCIA LÁVKY ÚSPEŠNE UKONČENÁ

Typ: ostatné | Mesto
Dnes 26. marca 2021 sa slávnostným otvorením lávka pri Krajinskom moste v Piešťanoch sprístupnila verejnosti.

Slávnostného sprístupnenia lávky pri Krajinskom moste sa zúčastnili župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, generálny riaditeľ Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., Ing. Vladimír Púčik, riaditeľ sekcie investícií akciovej spoločnosti SPP – distribúcia Ing. Irenej Denkocy, Richard  BAJCAR, manažér prevádzky služieb a infraštruktúry SLOVAK TELEKOM, Ing. Ladislav Molčan, konateľ LUMIZA, s.r.o. a Ing. Monika Dzurňáková z LUMIZA, s.r.o., poverená riadením rekonštrukcie.

Lávka pri Krajinskom moste v Piešťanoch bola na základe statického posúdenia z bezpečnostných dôvodov zatvorená od 28. novembra 2019.  Víťazom verejného obstarávania na jej rekonštrukciu sa stala firma LUMIZA s. r. o., ktorá začala s prácami 24. júla 2020. Po ôsmich mesiacoch, dnes 26. marca 2021 je lávka opäť sprístupnená pre chodcov a cyklistov. A nielen to, všetky siete, ktoré pod ňou vedú (plyn, voda, kanalizácia, telekomunikácie) sú bezpečne zabezpečené.

Rozhodnutie o uzatvorení lávky nebolo jednoduché, pretože mnohým obyvateľom, najmä zo susedných obcí, skomplikovalo dochádzku do práce. Aj preto bolo sprevádzané mnohými negatívnymi emóciami, rozsiahlou – a často veľmi nepríjemnou útočnou diskusiou na sociálnych sieťach proti investorovi – Mestu Piešťany.  Vedenie mesta však muselo v prvom rade myslieť na bezpečnosť  obyvateľstva a riešiť oveľa zložitejšiu úlohu – nájsť dostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu.  Otvorenie konštrukcie lávky odhalilo množstvo ďalších problémov, ktoré sa museli takisto riešiť, čo spôsobilo predĺženie termínu ukončenia rekonštrukcie.  Dnes však vieme, že  jej uzatvorenie na konci novembra 2019, ako aj rozhodnutie lávku opraviť, bolo jediné správne rozhodnutie.

K začatiu prác však predchádzali mnohé rokovania o spolufinancovaní projektu, pretože rekonštrukcia si podľa projektovej dokumentácia vyžadovala sumu cca 700 000 EUR. Rokovania prebiehali so starostami okolitých obcí, ale predovšetkým s majiteľmi sietí, ktoré sú popod lávkou  vedené. Veľké poďakovanie patrí preto  všetkým partnerom, ktorí sa v ťažkom roku 2020 poznačenom epidémiou koronavírusu dokázali finančne podieľať nemalými sumami na oprave lávky.

Ďakujeme predovšetkým Trnavskému samosprávnemu kraju – osobitne županovi TTSK Jozefovi Viskupičovi, ako aj Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. za ich finančnú podporu vo výške po 200 000 EUR. Sumou po 50 000 EUR prispeli Slovak Telekom, a. s. a Slovenský plynárenský podnik - distribúcia, a. s.  

Mesto v tomto náročnom období využilo možnosť poskytnutia podpory štátu a preinvestovaná čiastka v roku 2020 z vlastných zdrojov mesta vo výške 226 170  EUR bola štátom následne preplatená.

Veľké poďakovanie patrí aj realizátorovi rekonštrukcie  - firme LUMIZA s .r. o. za jej korektný prístup a odvedenú prácu.

Ďakujeme aj poslancom Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany za schválenie realizácie rekonštrukcie.

Napokon ďakujeme aj všetkým občanom a širokej verejnosti za trpezlivosť a pochopenie našej snahy o jej bezpečnosť , ako aj skvalitnenie prechodu po lávke.

„Dnes je to dielo, za ktorým si stojíme. Dielo, za ktoré sa vieme postaviť a povedať, že lávka je nielen staticky vyhovujúca, nielen že obsahuje prvky s dlhou životnosťou, ale vyzerá inak aj vzhľadovo, čo je vidieť už na prvý pohľad,“ dodal primátor Peter Jančovič.


Vytvorené: 26. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2021 08:55