Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PREHĽAD ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY

Typ: ostatné
Hlasovanie prebiehalo od 1. do 18. marca 2022. O hlasy občanov sa uchádzalo 15 skvelých zaujímavých projektov, z toho 8 bolo v kategórii občianske projekty a 7 v kategórii investičné projekty. Podľa podmienok hlasovania mohol každý občan udeliť jeden hlas občianskemu projektu a jeden hlas investičné

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí hlasovali, podporili svoje preferované projekty a prispeli tak k formovaniu verejných priestorov a aktivít v našom meste. Rovnako ďakujeme všetkým predkladateľom projektov za prípravu kvalitných návrhov projektov a snahu prispieť svojím nápadom. Víťazným projektom gratulujeme.

Finálny zoznam úspešných projektov: 

Investičné projekty podporené sumou do 5 000 €

Cvič a hraj - fitness a minifutbal - Zámerom predkladateľa projektu je vytvorenie multišportovej zóny v rámci futbalového areálu, ktorá by slúžila športovcom v areáli, návštevníkom, širokej verejnosti. V rámci športovej zóny už funguje beachvolejbalové ihrisko, zároveň bude vytvorené ihrisko na minifutbal a fitness prvky na cvičenie celého tela. Z participatívneho rozpočtu bude hradená dopadová plocha a dva fitness prvky, ich osadenie bude realizované v spolupráci s predkladateľom po ukončení súčasných investičných prác. Prínos pre obyvateľov bude zdravotný pre možnosť širokého športového vyžitia a sociálny, pretože ide o miesto stretávanie sa početnej komunity ľudí.

Oddychový parčík – Cieľom projektu je tvorba zadania a obstaranie projektovej dokumentácie pre revitalizáciu v blízkosti prepojenia dvoch ulíc – Orviský kút a Vodárenská ulica na malý zelený “oddychový parčík“. Následná realizácia projektu bude nasledovať po realizácii plánovanej cyklotrasy v rámci projektu „Revitalizácia Dubovej“ v závislosti od finančných možností mesta v danej dobe.

 

Občianske projekty podporené sumou do 2 000 €

Bike Park Piešťany - Cieľom projektu predkladateľa Bike Positive o.z. je revitalizácia športoviska pre cyklistov všetkých vekových kategórií na ploche dlhodobo nevyužívanej a zarastenej BMX dráhy na sídlisku Adam Trajan pri ZŠ F.E. Scherera.

Exteriérová šatňa s jedlým živým plotom - Exteriérová šatňa s jedlým živým plotom nadväzuje na aktivity, ktoré napomáhajú k vytvoreniu a skultivovaniu športovej zóny v areáli Centrum na Kuzmányho ulici. "Šatňa" s jedlým živým plotom skrášli plochu v blízkosti ihriska plážového volejbalu, na ktorej sa nachádza náletová burina a vytvorí relaxačné miesto s lavičkami, kde môžu ľudia popri športe tráviť čas a bude mať aj funkčné využitie pre športovcov.

Aj staré Piešťany majú centrum! – Predkladateľ Spojené ruky Piešťany, o.z. má za cieľ vytvoriť v Starých Piešťanoch okolo kostola sv. Štefana atraktívny verejný priestor a plánuje zorganizovať v lete susedské komunitné stretnutie s kultúrnym programom a hľadať na ňom spoločne nápady a riešenia, ako urobiť park a historické centrum starých Piešťan krásnym a príjemným miestom, ktoré bude dobre slúžiť všetkým svojim obyvateľom.

Naučme sa kompostovať - Cieľom tohto projektu je vyrobiť na záhrade Elektrárne sériu pozorovacích kompostérov, ktorá umožní žiakom aj ostatným návštevníkom sledovať a porovnávať zmeny v procese kompostovania, sledovať teplotu a vlhkosť kompostu, prevzdušňovať ho a naučiť sa základnej starostlivosti o kompost. 

Vytvorenie kontaktného bodu pre seniorov – Predkladateľ projektu AkSen - aktívny senior, o.z. chce vytvoriť Kontaktný bod - miesto osobného stretnutia pre seniorov, kde seniori budú môcť získať informácie o sociálnom zabezpečení, základné sociálne poradenstvo (kvalifikovaná asistentka sociálnej práce), pomoc pri komunikácii s inštitúciami (vyplnenie žiadostí), či sprevádzanie k lekárovi. Z príspevku participatívneho rozpočtu bude financovaný nákup počítača a kancelárskeho vybavenia, aby Kontaktné miesto bolo vhodné vybavenie pre pomoc seniorom pri vybavovaní elektronickej komunikácie s inštitúciami (napísanie emailu s priloženými dokumentami, vyplňovanie registrácií a pod.)


Viac informácii o Participatívnom rozpočte mesta Piešťany nájdete na webovej stránke Participatívneho rozpočtu 

 

 


Vytvorené: 7. 4. 2022
Posledná aktualizácia: 7. 4. 2022 13:30