Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

POŠKODENÁ BRONZOVÁ SOCHA ĽUDOVÍTA WINTERA SA ČOSKORO VRÁTI NA KOLONÁDOVÝ MOST

Typ: ostatné | Mesto
Bronzová socha Ľudovíta Wintera bola poškodená 17. novembra 2020 pri pokuse o jej premiestnenie na Kolonádový most. Neodborným zásahom a presunom umeleckého diela na Kolonádový most bola výrazne poškodená lavička, ktorá je súčasťou tohto diela.

Po zdĺhavých rokovaniach so spoločnosťou Swietelsky Slovakia, ktorej pracovníci v novembri 2020 sochu pri pokuse o prevoz poškodili, dospeli všetky dotknuté strany k dohode. Zdržanie bolo spôsobené pandemickou situáciou i časovo náročným schvaľovacím procesom náhrady škody. Spoločnosť Swietelsky Slovakia sa dohodou o urovnaní zaviazala uhradiť náklady na opravu sochy, ktoré boli vyčíslené na 10 300 EUR.

Táto suma zodpovedá miere poškodenia a náročnosti opravy. Poškodenie bolo spôsobené tým, že manipulant pred dvíhaním sochy neprerušil rezom kotviace kolíky – nerezové závitové tyče o priemere 12 mm, ktoré dielo fixne spájali so základmi chemickou kotvou. Pri vyvinutí väčšej dvíhanej sily došlo k zlomom konštrukcie lavičky na viacerých miestach v oblasti zvarov ako aj k deformáciám niektorých častí, ktoré je potrebné vymeniť.

Oprava si vyžaduje rozobratie sochy na jednotlivé časti tak, aby bolo možné poškodenú časť sochy - lavičku uviesť do pôvodného stavu. Nakoľko pri pokuse o premiestnenie sochy boli zvary na konštrukcii lavičky vystavené neadekvátnej sile tlaku, je nutné všetky miesta zvarov otvoriť a opätovne zvariť. Tiež je potrebné vyhotoviť nové náhradné kusy poškodených častí lavičky.

„Socha sa aktuálne nachádza v ateliéri autora Mgr. art. Romana Hrčku, ktorý realizuje jej opravu. Predpokladaný čas trvania prác je 2 – 3 mesiace. Zámerom členov občianskeho združenia ProWinter i autora sochy je osadiť opravené dielo na Kolonádový most do začiatku letnej kúpeľnej sezóny v Piešťanoch,“ dodali zástupcovia občianskeho združenia ProWinter.


Vytvorené: 20. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 4. 2021 10:03