Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

„POMÁHAME SENIOROM“

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
MESTO PIEŠŤANY v spolupráci so SLOVENSKÝM ČERVENÝM KRÍŽOM

Vyzývame obyvateľov mesta, aby si všímali vo svojom okolí osamelých seniorov a ak je možné, zabezpečili im nevyhnutný nákup. V prípade, že nemôžete pomôcť  vy, ale senior  prejavil záujem o pomoc dobrovoľníkov, prosíme Vás, aby ste záujem nahlásili na

tel. čísle 0948 987 950

v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 11.00 h

                                alebo e-mailom dobrovolnici@piestany.sk                                    

O službu dobrovoľníkov môžu požiadať aj samotní seniori, prípadne ich rodinní príslušníci žijúci mimo mesta Piešťany (ak nevedia zabezpečiť starostlivosť osobne).

Prosíme nahlásiť  meno, priezvisko, adresu (seniora), tel. kontakt, príp. kontakt na blízku osobu (rodinu, susedov...), informáciu, či je v karanténe a upresniť, o akú pomoc má záujem: rúško, základný nákup, vyzdvihnutie liekov z lekárne, donášku obeda.

Informácia pre seniorov:

 • služba je určená osamelým seniorom;
 • zabezpečujeme iba poskytnutie základných potrieb:
 • doručenie rúška,
 • nákupy do 15 €,
 • vyzdvihnutie liekov z lekárne,
 • v prípade potreby donáška obeda;
 • prosíme,  pripravte  si nákupný zoznam a peniaze v hotovosti (tašku vám zakúpi dobrovoľník);
 • koordinátor z MsÚ Piešťany Vám nahlási meno a priezvisko dobrovoľníkov, ktorí Vás budú navštevovať;
 • dobrovoľník nevstupuje do bytu;
 • dobrovoľník sa preukáže potvrdením z MsÚ, že je oprávnený vykonávať dobrovoľnícku činnosť;
 • prosíme vás, aby ste pri kontakte s dobrovoľníkmi  používali rúško, šatku, príp. rukavice;
 • ak máte záujem o donášku stravy, môžete využiť komerčné stravovanie alebo obed z Jedálne na Staničnej ul.

 

O stravovanie z Jedálne na Staničnej ul. môžete požiadať Vy alebo dobrovoľník telefonicky/mailomReferát sociálnych služieb MsÚ - tel. kontakt 033/77 65 414, e-mail socialne@piestany.sk.

Referent MsÚ vystaví preukaz, doručí ho do Jedálne.  Dobrovoľník Vám v Jedálni zakúpi obedy na príslušný kalendárny mesiac (dostanete potvrdenie). 

Cena za 1 obed je 2,80 €. V prípade, že nebudete mať záujem o zakúpený obed, túto skutočnosť je potrebné oznámiť deň vopred do Jedálne (tel. číslo 033/77 218 37);

      -     záujemca o službu je povinný podpísať pri prvej návšteve dobrovoľníka, že súhlasí

            s použitím osobných údajov;

 • ak sa Vám zmení zdravotný stav, situácia (napr. nariadená karanténa), máte povinnosť oznámiť túto skutočnosť na tel. čísle 0948 987 950;
 • prosíme, aby ste dobrovoľníkov nežiadali o ďalšie služby (venčenie psa, upratovanie...).

Akékoľvek ďalšie námety nám môžete oznamovať na tel. č. 0948 987 950 v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 11.00 h alebo na e-mail: dobrovolnici@piestany.sk, prípadne prostredníctvom dobrovoľníkov.

INFORMÁCIE PRE DOBROVOĽNÍKOV

INFORMÁCIE PRE SENIOROV

 

                                                                                                                                                                                      

 


Prílohy

Vytvorené: 26. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2020 11:31