Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

POKYN RIADITEĽOM ŠKÔL

Typ: ostatné | Mestský úrad | Mesto
POKYN RIADITEĽOM ŠKÔL 1Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v zastúpení primátorom mesta Piešťany Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., vydáva týmto pokyn riaditeľom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany:


Zabezpečiť dôkladné čistenie priestorov škôl a školských zariadení, dezinfekciu priestorov, vytvorenie základných prevádzkových podmienok  v súvislosti s otvorením školského roka 2020/2021 pre potrebu dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní kvôli prevencii nákazy COVID-19 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

V súvislosti s uvedeným žiadame riaditeľov základných škôl a školských zariadení, aby sa riadili aktuálnymi, platnými Rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu,  usmerneniami  a dokumentami MŠVVaŠ SR v čase pandémie COVID-19, ako aj prijatými Opatreniami ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a vydanými  usmerneniami.

Znenie Pokyn primátora mesta Piešťany č. 3/2020Pokyn primátora 3/2020

Odporúčame: 

Manuál prevádzkových podmienok v školstve https://www.zmos.sk/manual-prevadzkovych-podmienok-v-skolstve--oznam/mid/405616/.html#m_405616 

alebo: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021 

 


Príloha

Vytvorené: 21. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 8. 2020 11:38