Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PODPÍSANIE MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

Typ: ostatné | Mesto
Vo štvrtok 10. septembra 2020 podpísali v Bratislave Univerzita Komenského a Mesto Piešťany Memorandum o spolupráci.

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave zastúpená dekanom fakulty prof. RNDr. Michalom Gregušom, PhD. a Mesto Piešťany zastúpené primátorom Mgr. Petrom Jančovičom, PhD. na pôde Univerzity Komenského v Bratislave svojimi podpismi deklarovali obojstranný záujem o prehĺbenie spolupráce za účelom zapojenia sa do spoločných aktivít, vývojových a inovatívnych úloh.

Predmetom spoločného memoranda je vzájomná spolupráca v oblastiach aplikovaného výskumu v oblasti behaviorálnych vied, vnútornej bezpečnosti a aplikovaného výskumu v oblasti digitálnej spolupráce.

Univerzita Komenského v Bratislave je verejnou vysokou školou univerzitného typu poskytujúcou vysokoškolské vzdelanie a umožňujúcou tvorivé vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť. Fakulta managementu UK v Bratislave bola založená v roku 1991. Poskytuje vzdelávanie na troch stupňoch štúdia. Program manažment na všetkých stupňoch, program medzinárodný manažment na 1. a 2. stupni a program podnikový manažment na 3. stupni. Fakulta má akreditovaný študijný program manažment na všetkých troch stupňoch aj v anglickom jazyku.


Vytvorené: 18. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 18. 9. 2020 09:29