Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PIEŠŤANY – MESTO AKO GALÉRIA

Typ: ostatné | Mesto
Cieľom projektu s názvom „Piešťany - Mesto ako galéria“ je nadviazať na tradíciu exteriérových umeleckých výstav v Piešťanoch, ktorá trvá už od roku 1961.

Podpisom memoranda prítomní Peter Jančovič, primátor mesta Piešťany, Andreas Schuster, riaditeľ SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY a. s., Peter Sedláčik, riaditeľ Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany, Hana Dupkaničová, riaditeľka Služieb mesta Piešťany, Alexander Trizuljak ml., zástupca rodiny Trizuljakovcov, Klement Trizuljak z Ateliéru Trizuljak, Linda Blahová, iniciátorka a kurátorka projektu, Lívia Gažová z Centrum architektúry, o. z. a Dominika Šimorová z Ateliéru 4D prejavili vôľu spolupracovať v oblasti prípravy projektu „Piešťany - Mesto ako galéria“.

Projekt, ktorý 9. decembra 2020 na pôde Mestského úradu v Piešťanoch podpísali signatári memoranda má dlhodobý charakter a má za cieľ rozvíjať potenciál a rozširovať umeleckú zbierku na území mesta Piešťany. Realizáciou zámeru sa zvýrazní osobitosť mesta Piešťany a posilní sa jeho atraktivita a nadregionálny význam.

„Dnes podpisujeme krásny projekt, na konci ktorého budú Piešťany opäť v kultúrnej oblasti ďalej“, uviedol primátor Peter Jančovič.

„Neprídem s ničím novým, ak poviem, že pre Piešťany je najtypickejší akýsi silný genius loci, ktorý zanechá dojem v každom návštevníkovi. Jedným z cieľov či prvotných vízií projektu Mesto ako galéria je snaha týchto “duchov konkrétnych miest“ naprieč celým mestom pomenovať a zaujímavým spôsobom sprostredkovať verejnosti. Naša spolupráca uzatvorená medzi dôležitými inštitúciami a subjektami má podporovať záujem ľudí o prostredie Piešťan a celkovo zlepšiť starostlivosť o kultúrne dedičstvo, ktoré tu prenechávame ďalším generáciám. Som presvedčená, že na myšlienke projektu Mesto ako galéria sa dá do budúcna postaviť veľa ďalších projektov, ktoré môžu prispieť k rozvoju turizmu a budovať tak prestíž nášmu mestu aj v zahraničí“, doplnila Linda Blahová, iniciátorka a kurátorka projektu.

Súčasťou projektu je aj príprava a realizácia výstavy Socha piešťanských parkov. Jej budúce smerovanie vychádza z pôvodného štatútu výstavy zakladajúcich ročníkov 1967 – 1969, kedy malo podujatie odborné kurátorské vedenie a kvalitu. Diela ocenené odbornou komisiou alebo súťažou pôvodne zostávali mestu a mali tak vytvoriť stálu expozíciu sôch v prírode.

Podujatie Socha  piešťanských parkov je nehmotnou pamätihodnosťou mesta Piešťany.

Čiastkovou súčasťou projektu je aj príprava expozície „INFINITY“ z diela sochára Alexandra Trizuljaka v Mestskom parku.


Vytvorené: 12. 12. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 12. 2020 11:11