Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

NEŽNÁ REVOLÚCIA VIEDLA K PÁDU KOMUNISTICKÉHO REŽIMU

Typ: ostatné
17. novembra si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu a 32. výročie Nežnej revolúcie, v ktorej sme po štyroch desaťročiach totality získali späť našu súčasnú slobodu a demokraciu.

Pripomeňme si priebeh novembra 1989 v Piešťanoch, ako je to zaznamenané v kronike mesta Piešťany.

„Nežná“ alebo „zamatová“ revolúcia v ČSSR prebiehala humánnym spôsobom. Podporovala ju prevažná väčšina obyvateľov štátu. Na zvrhnutí totalitného politického systému mali záujem všetky vrstvy obyvateľstva, dokonca aj viacerí „radoví komunisti“, ktorí nesúhlasili s mocensko-byrokratickým absolutistickým rozhodovaním ÚV KSČ na čele s M. Jakešom a jeho aparátnikmi.

K úspechu revolúcie prispela tiež súčasná hospodárska situácia, stagnácia národného hospodárstva a neúspech našej spoločenskej a ekonomickej prestavby. Demokraciu, slobodu konania, slova a prejavu, ako hlavný výdobytok revolúcie, občania úprimne a spontánne uvítali.

Čo sa udialo v tých novembrových a decembrových dňoch v Piešťanoch?

Občania a mládež nášho mesta od prvých dní revolúcie vyvíjali aktivitu, sledovali a podporovali akcie v Prahe a v Bratislave. Aj v Piešťanoch bola najrevolučnejšia VPN.

Na 27.11.1989 bol v Československu vyhlásený 2-hodinový generálny štrajk, ktorý sa uskutočnil aj v piešťanských závodoch, podnikoch, organizáciách a školách. Aj napriek prekážkam a obmedzeniam zo strany vedenia viacerých podnikov a závodov sa uskutočnil v ten deň popoludní v Piešťanoch veľký míting na Námestí Dukelských hrdinov (neskôr Námestie slobody) na vyjadrenie podpory generálnemu štrajku. V Piešťanoch sa na príprave a organizovaní mítingu najviac podieľali Mestské kultúrne stredisko, študenti a mládež v Junior-centre na Malej scéne Ivana Krasku. Na námestie prišlo spontánne približne 5 – 6 tisíc ľudí s trikolórami na kabátoch, s transparentami a štátnymi vlajkami. Symbolickým sa stal pozdrav – zdvihnutá ruka s 2-mi prstami v tvare V. Rečníckym priestorom bol podstavec fontány na námestí. Vystúpenia rečníkov vyjadrovali ich pocity, radosť zo začínajúcej slobody a odhodlanie bojovať až do konečného víťazstva; ich slová boli sprevádzané súhlasným potleskom a skandovaním; populárne sa stalo najmä „to je ono“. Míting trval asi 2 hodiny, vyznačoval sa súdržnosťou a spontánnou radosťou.

Mítingy pokračovali na tomto námestí aj v nasledujúcich dňoch. Demokraticky bolo umožnené prehovoriť aj čelným predstaviteľom totalitného systému v Piešťanoch – predsedovi MsNV V. Hermanovi a predsedovi MsV KSS R. Hodulovi, aj keď sa snažili prítomných presvedčiť o tom, čo všetko doterajší totalitný systém vykonal pre výstavbu mesta a pre občanov, nepresvedčili o tom zhromaždených občanov, ktorí skandovaním i piskotom prejavovali svoj nesúhlas. Mítingy vcelku prebehli bez vážnejších rušivých javov. V meste boli vyvesené rôzne letáky a plagáty i vyhlásenia občanov, žiadajúce okrem iného zmenu vo vláde.

Verejnosť proti násiliu v Piešťanoch. Občianska iniciatíva VPN sa v Piešťanoch sformovala už v prvých dňoch „nežnej“ revolúcie; bol vyhlásený akčný výbor občianskej iniciatívy VPN. Programové vyhlásenie VPN a koordinačného výboru slovenských vysokoškolských študentov našlo podporu aj v Piešťanoch (12 bodov) – bolo vydané na začiatku revolúcie. Žiadali sa v ňom demokratické politické zmeny v Československu, napr. zaručiť slobodu tlače, podnikania, zhromažďovania, slobodné odborové organizácie a nezávislé študentské organizácie. Ďalej sa žiadalo zrušiť vedúcu úlohu KSČ zakotvenú v ústave, odluku cirkvi od štátu, zrovnoprávnenie foriem vlastníctva, dôslednú demokratickú federáciu Čechov a Slovákov a pod.

Centrum VPN bolo na Malej scéne Ivana Krasku. Mestský koordinačný výbor občianskej iniciatívy VPN bol ustanovený 15.12.1989. Udalosti pokračovali začiatkom januára 1990. Pobočky VPN vznikali prakticky na všetkých závodoch a podnikoch v Piešťanoch.


Vytvorené: 17. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 17. 11. 2021 10:58