Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

e Služby

eSlužby

systém varovanovia

Cestovné poriadky

Komunálne voľby

Voľby prezidenta 2019

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 12
DNES: 1206
TÝŽDEŇ: 4461
CELKOM: 1478755

Obsah

Nelegálne skládky odpadov v meste Piešťany

Typ: ostatné | náš tip | Mestský úrad
Čierne skládkyMesto Piešťany musí každoročne riešiť problémy s nelegálnymi skládkami odpadu, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie. Všetky „čierne“ skládky sa Mesto snaží postupne odstraňovať, čo ale predstavuje záťaž pre jeho finančný rozpočet. V uplynulom období sme zaznamenali zvýšený počet nelegálnych skládok pri stanovištiach zberných nádob, ako aj na verejných priestranstvách v rôznych lokalitách mesta.

V minulom roku vynaložilo Mesto Piešťany na likvidáciu nelegálnych skládok rôzneho tuhého komunálneho odpadu cca 6 600,- EUR.

V rámci snahy predchádzať vzniku nelegálnych skládok, zabezpečuje Mesto dva krát do roka zber veľkoobjemových odpadov, elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov. Zbery prebiehajú na jar a na jeseň v rôznych lokalitách mesta. Obyvatelia sú o zberoch vopred informovaní prostredníctvom oznamov doručovaných do schránok rodinných domov, na vchody bytových domov a uverejnením na oficiálnej stránke mesta a v miestnej tlači. Odpad môžu obyvatelia mesta Piešťany taktiež bezplatne odovzdať do prevádzky Zberného strediska s výnimkou drobného stavebného odpadu, za ktorého uloženie sa platí najnižší možný poplatok stanovený zákonom vo výške 0,015€/kg. Zberné stredisko mesta Piešťany je obyvateľom k dispozícii šesť dní v týždni počas otváracích hodín zverejnených na prevádzke a na webovej stránke mesta. Samozrejmosťou v meste sú nádoby na triedený zber odpadu: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapakové obaly, šatstvo a textílie a drobný elektroodpad.

V uplynulom období sme na verejných priestranstvách zaznamenali taktiež zvýšený počet nelegálnych skládok biologicky rozložiteľných odpadov z údržby zelene, preto apelujeme na obyvateľov , aby takýto odpad neukladali na voľné priestranstvá. Na zber biologicky rozložiteľných odpadov slúžia špeciálne hnedé nádoby, ktoré sú v pravidelných intervaloch vyvážané zberovou spoločnosťou, prípadne je možné odpad bezplatne uložiť v prevádzke Zberného strediska.

Založenie skládky odpadov, či už sa jedná o komunálny, alebo biologicky rozložiteľný odpad je v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch považované za nezákonné umiestnenie odpadu. Takéto konanie môže byť riešené Mestským úradom v spolupráci s Mestskou políciou formou priestupkového konania, v ktorom môže byť za priestupok uložená pokuta až do výšky 1 500,- EUR.  

„Ak chceme zachovať naše mesto čisté pre budúce generácie, je potrebné, aby občania mali kladný vzťah k životnému prostrediu a pocit zodpovednosti k svojmu okoliu. Prostredie, v ktorom žijeme je vizitkou každého z nás,“.

 

 

                                      oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

                                                              životné prostredie


Vytvorené: 8. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 8. 2018 11:03