Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

NA ZBER KUCHYNSKÉHO ODPADU SI POMALY ZVYKÁME

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Svedčí o tom aj fakt, že od začiatku zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v našom meste, sme ho vyzbierali viac ako 21 ton.

Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu začal prebiehať od 2. augusta 2021, v intervale 2 x za týždeň (pondelok, štvrtok).  Spolu bolo uskutočnených 6 vývozov, kde bolo vyzbierané celkové množstvo kuchynského odpadu 21,09 ton. Prvé čistenie - dezinfekcia zberných nádob sa bude vykonávať 9. septembra 2021.

Počas kontroly obsahu zberných nádob na kuchynský odpad boli zistené aj viaceré nedostatky :

  • voľne vysypaný kuchynský odpad, nezabezpečený v určenom (100 % rozložiteľnom vreci)
  • kuchynský odpad uložený v mikroténových vreckách, prípadne v iných nevhodných obaloch (plastových, papierových)
  • niektoré nádoby na kuchynský odpad znehodnotené, znečistené iným druhom komunálneho odpadu
  • zápach z nádoby, výskyt mušiek a iného hmyzu v dôsledku znečistenia voľne vysypaným kuchynským odpadom.

 

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad tvorí cca 40% objemu odpadu vyprodukovaného z domácností, čo je dosť významné množstvo. Okrem dodržiavania prísnych hygienických zásad by mali mať obyvatelia dostatok informácií, aký typ potravín môžu do nových nádob vyhadzovať.

Čo všetko je možné zberať do košíka a následne ukladať vo vreci do nádoby ako kuchynský odpad :

  • nespracované zostatky surovín a pokrmov rastlinného a živočíšneho pôvodu
  • šupy z čistenia ovocia a zeleniny, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny
  • starý chlieb a pečivo
  • zvyšky jedla (polievky a omáčky precedené, do nádob vhadzované len pevné časti, nie tekuté!), potraviny po dobe spotreby bez obalov, znehodnotené potraviny

 

Občanom tiež pripomíname, že košík o objeme 10 litrov, hnedej farby, perforovaný (s vetracími otvormi) a vrecia o objeme 10 litrov, zelenej farby biodegradovateľné (100 % recyklovateľné) si môžu obyvatelia vyzdvihnúť :

-na Mestskom úrade Piešťany (bočný vchod do dvora z ulice Kukučínova) od pondelka 19.7.2021, vždy v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 15.00 h a v stredu v čase od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 17.00 h.

-na Službách mesta Piešťany, Valová 1919/44, Piešťany v priebehu mesiaca AUGUST, vždy v piatok od 13.00 h do 17.00 h  a v sobotu od 8.00 h  do 12.00 h.

Je v záujme nás všetkých, aby sme sa pre zlepšenie nakladania s odpadmi a zachovania zdravého životného prostredia, zapojili do systému triedeného zberu kuchynského odpadu. V prípade, že sa kuchynský odpad dôsledne vytriedi a zabezpečí sa jeho účelné zhodnotenie v prevádzke kompostárne, zvýši sa tak celkové množstvo vyseparovaných zložiek odpadov a ušetria sa finančné prostriedky za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke.

 


Vytvorené: 25. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 8. 2021 13:13