Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

NA VSTUPOCH DO LIDA PRIBUDLI DOPRAVNÉ ZÁKAZOVÉ ZNAČKY

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Osadením troch značiek “Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ na vstupoch do územia Lida definitívne zabránime nechcenému vjazdu a parkovaniu vozidiel v obecnom chránenom území.

Tri zákazové dopravné značky sú osadené pri vstupoch na Lido pri Kynologickom klube Bodona, na odbočke príjazdovej cesty na Prúdy a pod Húpacím mostom. Zákazová značka “Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“ zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel v oboch smeroch jazdy.

Do obecného chráneného územia Mesta Piešťany „Lido“ pribudli 28. apríla 2021 tiež informačné tabule, ktoré návštevníkov informujú o význame tohto chráneného územia a pripomínajú mu, aká činnosť je pre zabezpečenie ochrany a starostlivosti územia v lokalite zakázaná. Žiaľ, ani tieto tabule ľudom nezabránili, aby na svojich automobiloch vchádzali do chráneného územia a priviezli sa až k brehom rieky Váh.

„Osadenie zákazových dopravných značiek a zabránenie vjazdu motorových vozidiel na toto územie je pre nás zavŕšením úsilia za vyhlásenie Lida za obecné chránené územie a zavŕšením úsilia o jeho dlhodobú ochranu,“ uviedol Peter Jančovič, primátor mesta Piešťany.

Obecné chránené územie „Lido“ bolo vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č. 6/2020. Účelom vyhlásenia obecného chráneného územia je ochrana tohto územia, ktoré plní funkciu ekologicky významného krajinného celku ako aj priestoru pre krátkodobý pobyt obyvateľov a návštevníkov mesta v prírode. Celková výmera obecného chráneného územia Lido je 8,2 ha.


Vytvorené: 20. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 8. 2021 11:10