Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

MESTSKÁ POLÍCIA NIE JE LEN REPRESÍVNA ZLOŽKA, JE TU PREDOVŠETKÝM PRE OBČANOV MESTA

Typ: ostatné
So zástupcom náčelníka pre hliadkovú činnosť Mestskej polície mesta Piešťany Vladislavom Jopekom sme sa rozprávali nielen o parkovaní v našom meste.

Od júla 2020 bola zriadená v našom meste parkovacia hliadka mestskej polície. Zlepšila sa založením parkovacej hliadky v meste parkovacia disciplína?

Zriadením parkovacej služby boli vyčlenení príslušníci Mestskej polície mesta Piešťany (ďalej len „príslušník mestskej polície“) len na túto činnosť. Denne je to spravidla jeden príslušník mestskej polície, ktorý sa počas služby zaoberá najmä kontrolou vozidiel, či majú zaplatený parkovací poplatok alebo či sa nedopúšťajú iného priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zriadiť parkovaciu službu bolo potrebné z dôvodu vysokej nedisciplinovanosti vodičov v súvislosti s parkovaním. Počas doby, kedy je zriadená parkovacia služba, sa disciplína vodičov pri parkovaní, najmä v centre mesta, kde parkovacia služba pôsobí, výrazne zlepšila. Vodiči už tu spravidla parkujú na miestach k tomu určených, teda nie kde ich napadne a taktiež pri parkovaní na miestach, kde je to určené, majú zaplatený parkovací poplatok.

Ktoré ulice, územia, plochy v meste považujete z hľadiska parkovania za najviac problémové?

Za problémové považujem parkovanie takmer v celých Piešťanoch. Napriek tomu, že je v centre mesta parkovanie spoplatnené, je častokrát ťažké tu miesto na zaparkovanie nájsť. Ak vodiči nemajú kde v centre zaparkovať alebo sa chcú vyhnúť parkovaciemu poplatku, parkujú v uliciach v blízkosti zóny plateného parkovania, čím značne zhoršujú dopravnú situáciu pre ľudí tam bývajúcich. Ako je ťažké zaparkovať na sídliskách je známe každému, koho sa to týka.

Ako hodnotíte situáciu na Beethovenovej ulici a na starom trhovisku v centre mesta? Čo by týmto uliciam v súvislosti s parkovaním pomohlo?

Beethovenova ulica nie je určená na verejné parkovanie. Je tam vjazd povolený len dopravnej obsluhe a navyše je to obytná zóna, v ktorej je vo všeobecnosti parkovanie zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. A dopravná značka povoľuje parkovanie len držiteľom karty „A“. Teda nikto iný tam parkovať nesmie. Vozidlá, ktoré sú dopravnou obsluhou a nemajú parkovaciu kartu „A“ tam môžu vojsť za účelom urýchleného nastúpenia alebo vystúpenia prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo zloženie nákladu. Aj vozidlá, ktoré tam majú povolenie na parkovanie a vozidlá, ktoré tam môžu zastaviť, to môžu urobiť len v súlade s predpismi na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.           

Čo sa týka „starého trhoviska“ v centre mesta, tak ani toto nie je priestor určený na verejné parkovanie, tu je vjazd povolený len dopravnej obsluhe a zastaviť tam môžu len vozidlá zásobovania a to do 10:00 hod., parkovanie teda nie je dovolené a myslím, že sa to zväčšia rešpektuje, že vodiči zistili, že parkovať tu sa neoplatí. Vo vymedzenom priestore tu parkujú vozidlá na súkromnom pozemku.

Na ktorých platených parkovacích miestach najčastejšie upozorňujete alebo udeľujete pokuty majiteľom áut, ktorí neuhradili poplatok za parkovanie?

Problémovým miestom z tohto pohľadu je parkovisko pri nemocnici na ul. Winterovej, kde je parkovné najdrahšie a neplatí tam parkovacia karta. Vodiči idúci do nemocnice sa tu dožadujú bezplatného parkovania a svoju nevôľu platiť za parkovanie často vyvršujú na príslušníkoch mestskej polície, treba si však uvedomiť, že to nie je parkovisko nemocničné ale parkovisko mestské, kde sú pravidlá stanovené Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany v znení neskorších noviel. Veľa vodičov poplatok za parkovanie neplatí tiež v blízkosti pošty, kde si vodiči „len odbehnú“, podobné je to na Teplickej ulici.

Spustením on-line aplikácie má mestský policajt možnosť rýchlejšie zistiť, či má dané vozidlo zaplatené parkovanie. Pomáha vám tento systém?

Spustenie on-line aplikácie, pomocou ktorej príslušník mestskej polície zistí, či má vozidlo zaplatený parkovací poplatok alebo nemá, mu zjednodušuje prácu, ale predovšetkým to pomáha vodičom. Často sa stáva, že parkovací lístok spadne na podlahu vozidla alebo vo vozidle inde zapadne, prípadne ho vodič zabudne vyložiť, teda nie je viditeľný, v takom prípade príslušník mestskej polície predpokladal, že poplatok nebol zaplatený a použil technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla, neskôr sa zistilo, že poplatok zaplatený bol. Teraz, keď má príslušník mestskej polície možnosť zistiť, či bol poplatok za parkovanie vozidla uhradený aj bez toho, aby videl parkovací lístok, vozidlu, ktoré má parkovací poplatok zaplatený a parkovací lístok nie je predpísane uložený, príslušník mestskej polície technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla nezaloží, čím vodičovi takého vozidla ušetrí čas. Upozorňujem však, že v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č. 8/2008 o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany ešte stále musí byť doklad o zaplatení parkovacieho poplatku umiestnený viditeľne za predným sklom vo vozidle. Nesplnenie tejto povinnosti je priestupok proti poriadku v správe.

Lokalita Lido bolo v roku 2020 vyhlásené za obecné chránené územie a v auguste tohto roku pribudli pri vstupoch do územia aj značky, zakazujúce vjazd motorových vozidiel. Zlepšila sa situácia s nechceným vjazdom áut do Lida?

Môžem povedať, že osadením tohto dopravného značenia sa situácia zlepšila, vodiči s motorovými vozidlami tam prestali jazdiť. Zákaz vjazdu motorových vozidiel do tejto lokality vyplýval aj zo samotného označenia lokality za obecné chránené územie, dopravné značky zakazujúce vjazd motorovým vozidlám však tento zákaz zvýraznili a tak už sa nikto nemôže vyhovárať, že nevedel alebo si nevšimol. 

Okrem pribúdajúceho množstva áut na cestách, je v našich uliciach aj množstvo cyklistov a tiež narastajúci počet účastníkov cestnej premávky na kolobežkách. K nim počas leta do nášho mesta pribudlo asi 70 zdieľaných kolobežiek. Pribudlo so zavedením zdieľaných kolobežiek v meste viac dopravných nehôd?

Táto otázka by mala byť smerovaná Okresnému dopravnému inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, ktorý dopravné nehody vyšetruje a eviduje. Príslušníci mestskej polície nie sú všade a tak sa stáva, že o niektorých dopravných nehodách ani nevedia. Nemyslím si ale, že by v súvislosti s kolobežkami v meste Piešťany badateľne pribudlo dopravných nehôd, nebude to však spôsobené disciplinovanosťou kolobežkárov, ale skôr predvídavosťou vodičov a chodcov.

Koľko policajtov v súčasnosti zabezpečuje v meste poriadok a aké by bolo optimálne množstvo pre zefektívnenie práce mestských policajtov?

V súčasnej dobe priamo v meste zabezpečuje verejný poriadok 25 príslušníkov mestskej polície. Viac príslušníkov mestskej polície by dokázalo viac pomáhať, zvýšiť bezpečnosť a splniť viac stanovených úloh. Aké množstvo príslušníkov mestskej polície v uliciach by bolo optimálne si netrúfam povedať, pri optimalizácii hrá okrem mnohých iných faktorov dôležitú úlohu aj ekonomická stránka veci.

V spoločnosti sa často stretávame s presvedčením, že mestská polícia = papuča, čo si o tom myslíte?

Základné úlohy mestskej polície sú stanovené v § 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Je to široká škála úloh, mestská polícia zabezpečuje verejný poriadok, spolupôsobí pri ochrane života a zdravia osôb a majetku, dbá na ochranu životného prostredia, dodržiavania poriadku a čistoty na verejných priestranstvách, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora, vo vymedzenom rozsahu objasňuje a prejednáva priestupky, protiprávne konania, ktoré nepatria do jej pôsobnosti oznamuje príslušným orgánom, dohliada na dodržiavanie zákazu používania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami. To sú v krátkosti vymenované úlohy zo zákona, ktoré mestská polícia plní, mestská polícia je tu však taktiež preto, aby pomáhala tým, ktorí to potrebujú. Koho zavoláte, ak sa dostanete do zložitej situácie a neviete si pomôcť, napríklad Vám spadne bezvládna osoba? Zväčšia Vás napadne zavolať mestskú políciu. A tak je to správne, mestská polícia nie je len represívna zložka, ako ju mnohí vnímajú, je tu predovšetkým pre občanov mesta, aby im bola nápomocná. Aj pri tej represii, kedy mestská polícia postihuje občana za protiprávne konanie, pomáha ostatným, ktorí chcú, aby bol v meste poriadok. A čo sa týka toho spojenia mestskej polície s „papučou“, asi to bude tým, že ostatné činnosti mestskej polície nie sú tak viditeľné ako „papuča“ namontovaná na aute niekedy aj celý deň.

S akými netradičnými – kurióznymi  požiadavkami sa na vás obracajú občania?

Občania sa na mestskú políciu obracajú so všetkým, napr. nedávno v ranných hodinách telefonoval na stálu službu mestskej polície rozhorčený muž, že na železničnej stanici nefunguje automat na kávu. Toto skutočne nepatrí do kompetencie mestskej polície, ale ako som uviedol, koho zavoláte, ak potrebujete pomôcť?


Vytvorené: 7. 12. 2021
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2021 10:32