Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

KARANTÉNNE OPATRENIE V ZŠ F. E. SCHERERA

Typ: Press | ostatné | Mestský úrad | Mesto
KARANTÉNNE OPATRENIE V ZŠ F.E. SCHERERA 1S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády SR č. 160, 169 a 176 sa obnovilo školské vyučovanie i v základných školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta Piešťany.

Na základe zaslaného hlásenia o pozitívne testovanej osobe zo dňa 22.04. 2021 (nahlásený 1 žiak s pozitívnym antigénovým testom)  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave nariadil  plniť karanténne opatrenia žiakom ôsmej triedy a asistentke  v Základnej škole  F. E. Scherera, E. F. Scherera 40, Piešťany, nakoľko prišli do kontaktu s pozitívne testovanou osobou, a to do 06.05.2021 (vrátane).

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 12. apríla 2021 č.: 2021/12811:1-A1810 platí, ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID-19 alebo podozrenia na ochorenie COVID-19, považuje sa to za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole. To  platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditelia príslušných škôl zabezpečia pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

(Foto: ilustračné)


Vytvorené: 26. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 26. 4. 2021 14:29