Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

KARANTÉNNE CENTRÁ V NAŠOM MESTE

Typ: ostatné | Mesto
Aktuálne sú v našom meste vytvorené dve karanténne centra, v hoteli Signál a v hoteli Granit.
Oznámenie o tejto skutočnosti dostal primátor mesta prostredníctvom emailovej pošty 21. marca 2020.

Vážený pán primátor,

Z poverenia generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia MV SR, Mariána Dritomského, si Vám dovoľujem zaslať informáciu o karanténnom centre zriadenom MV SR.

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15.3.2020 v znení Opatrenia č. OLP/2596/2020 bolo v bode D stanovené „Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. ako zorganizované skupiny vrátili z postihnutých oblastí zahraničia na územie Slovenskej republiky alebo o repatriácii ktorých na územie Slovenskej republiky sa rozhodne, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-l9 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej dobe spoločne 14 dní.

MV SR zriaďuje takéto karanténne centrá v zaradeniach v správe útvarov a organizácií MV SR. Dopravu do karanténnych centier zabezpečuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, repatriovaní občania priamo z autobusov vystupujú do zariadenia.

Uvedené zariadenia nepredstavujú zvýšené riziko pre zvyšok obyvateľov SR. Je to rovnaká preventívna karanténa, ako povinná domáca karanténa, akú majú nariadenú všetci občania SR, ktorí sa po uvedenom dátume vracajú zo zahraničia. Vo všetkých karanténnych centrách je stanovený prísny režim a je kontrolované jeho dodržiavanie. Všetci členovia personálu sú vybavení potrebnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a všetky opatrenia sú pod dohľadom vedúcej hygieničky MV SR.

Takýchto zariadení je na území SR v súčasnosti niekoľko. Slovenská republika repatriuje aktuálne okolo 3000 občanov SR vracajúcich sa zo zahraničia. Z uvedeného dôvodu sú využívané všetky dostupné kapacity v správe jednotlivých rezortov, aby bol dopad na verejnosť čo najmenší. Povinnosť zotrvať v karanténnom centre majú občania len do času, kým je im potvrdený negatívny nález na prítomnosť COVID-19, následne im je umožnené stráviť zvyšok v domácej karanténe, ak takú možnosť majú.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám, vážený pán primátor, ospravedlňujeme.

s úctou, 

 

Juraj Repiský
vedúci
oddelenie krízového plánovania
odbor civilnej ochrany a krízového plánovania
sekcia krízového riadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Vytvorené: 23. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2020 10:48