Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hlavné výzvy pre mesto Piešťany v oblasti plánovania sociálnych služieb

Typ: ostatné
Hlavné výzvy pre mesto Piešťany  v oblasti plánovania sociálnych služieb 1Výrazné starnutie populácie, ktoré zvýši tlak na sociálne služby, dôležitosť podpory aktívneho starnutia, potreba vytvárať nové komunitné služby a výrazne posilniť kapacity služieb dlhodobej starostlivosti, či hľadanie nových možností pre udržateľné financovanie sociálnych služieb.

Výrazné starnutie populácie, ktoré zvýši tlak na sociálne služby, dôležitosť podpory aktívneho starnutia, potreba vytvárať nové komunitné služby a výrazne posilniť kapacity služieb dlhodobej starostlivosti, či hľadanie nových možností pre udržateľné financovanie sociálnych služieb. To sú niektoré z výziev, ktoré boli identifikované v rámci prebiehajúceho spracovania Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Piešťany.

Prípravu nového komunitného plánu zastrešuje Mesto Piešťany od februára tohto roka. Do procesu sa zapojili poskytovatelia sociálnych služieb, verejné inštitúcie, mimovládne organizácie i samotní obyvatelia mesta. Občania mali príležitosť zapojiť sa do pracovných skupín a do dotazníkového prieskumu, ktorý  bol zameraný na zmapovanie ich potrieb a požiadaviek v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Zistenia z analytickej fázy a zmapované problémy sú tak závažné, že ich riešenie bude možné len so sústredením ľudských, finančných a materiálnych zdrojov nielen samosprávy, ale aj ďalších subjektov v meste – viďInformatívna správa k hlavným výzvam pre mesto Piešťany v oblasti plánovania sociálnych služieb   e_download.php (piestany.sk).                                                           

Zásadnú a potrebnú zmenu v sociálnej oblasti bude možné zrealizovať  iba nastavením dlhodobej sociálnej politiky mesta, v rámci ktorej je zabezpečenie dostupných sociálnych služieb iba jednou časťou. Je dôležité, aby sociálna politika bola prepojená s politikami pre oblasti bývania, vzdelávania, či vytvárania pracovných príležitostí. Tvorba dlhodobej sociálnej politiky by mala byť realizovaná v partnerstve so všetkými relevantnými aktérmi v meste a so zapojením občanov. Implementáciou KPSS na obdobie 2021 – 2027 nie je reálne vyriešiť všetky pomenované problémy, realizácia cielene navrhnutých opatrení a aktivít však môže  naštartovať potrebnú zmenu.

Viac informácií a čiastkových výstupov z komunitného plánovania sociálnych služieb, ako aj vyhodnotenie dotazníkových prieskumov nájdete tu:  Príprava komunitného plánu sociálnych služieb - Oficiálné stránky mesta Piešťany (piestany.sk)

Vaše pripomienky a podnety k rozvoju sociálnych služieb v meste môžete posielať na emailovú adresu kpss@piestany.sk do 31. júla 2021.

                                                                                                                                                                          Riadiaci tím pre spracovanie KP SS

 

(Ilustr. foto)

 


Vytvorené: 27. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 7. 2021 09:16