Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Parlamentné voľby

Voľby prezidenta 2019

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 21
DNES: 1177
TÝŽDEŇ: 3922
CELKOM: 2448394

Obsah

Hľadá sa nový riaditeľ Služieb mesta Piešťany

Typ: Primátor | Mesto
Hľadá sa nový riaditeľ Služieb mesta Piešťany 1Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka, M.B.A. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta : riaditeľ príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany. Kvalifikačné predpoklady : vysokoškolské vzdelanie min. 2. stupňa a min. 5 rokov praxe v riadení. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 17. júla 2015 na adresu Mestský úrad Piešťany, Kancelária primátora, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Primátor  mesta Piešťany  Miloš Tamajka,  M.B.A.

 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta :

riaditeľ príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany

 

 

Kvalifikačné predpoklady :

- vysokoškolské vzdelanie min. 2. stupňa

-  min. 5 rokov praxe v riadení

Iné kritériá a požiadavky:

  • schopnosť riadiť kolektív
  • komunikatívnosť
  • práca s PC
  • bezúhonnosť
  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné doručiť spolu so žiadosťou o účasť na pohovore:                                     

-  profesijný životopis

- overená fotokópia dokladu o vzdelaní

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Názov zamestnávateľa: Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Plat bude určený v súlade so zák.. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 17. júla 2015 na adresu Mestský úrad Piešťany, Kancelária primátora, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. Na obálku napíšte heslo „Výberové konanie – riaditeľ SMP, p. o.“. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti do podateľne MsÚ, resp. jej odovzdanie poverenému zamestnancovi Mesta Piešťany poskytovateľom poštových služieb.

Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú písomne pozvaní na výberové konanie. Na základe uskutočneného výberového konania primátor mesta predloží na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Piešťany návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.


Príloha

Vytvorené: 29. 6. 2015
Posledná aktualizácia: 27. 11. 2017 23:10
Autor: Eva Bereczová