Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC ZASADLO 240 PRVÁKOV

Typ: ostatné | Mesto
V novom školskom roku 2021/2022 navštevuje základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany viac ako 2 100 žiakov.

Do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany nastúpilo v tomto školskom roku 240 prvákov. Najviac prváčikov si zasadlo do školských lavíc na Základnej škole Brezová. Do štyroch prváckych tried, ktoré táto škola otvorila, ich pribudlo 84. ZŠ Holubyho otvorila tri prvé triedy a privítala 60 nových žiakov. Dve triedy prvého ročníka otvorili na ZŠ Mojmírova a na škole privítali 46 prvákov. Jednu prvácku triedu otvorili ZŠ F. E. Scherera a ZŠ Vajanského.

Päť základných škôl v meste spolu navštevuje 2 103 žiakov. Najviac detí má ZŠ Brezová (675) a ZŠ Mojmírova (554). Nasleduje ZŠ Holubyho (343), ZŠ Vajanského (299) a ZŠ F. E. Scherera má 232 žiakov.

„Nastal čas, kedy sa opäť môžete spolu stretnúť v škole, rozvíjať priateľstvá a prežívať nové zážitky. Zároveň sa vám otvára nový školský rok, plný objavovania a nových vedomostí. Do nového školského roku prajem novým prváčikom, všetkým žiakom, pedagógom a nepedagogickým pracovníkom úspešný začiatok nového školského roku, všetko dobré, veľa síl a hlavne úsmev na tvári,“ uviedol vo svojom príhovore k žiakom, učiteľom, nepedagogickým zamestnancom škôl i rodičom detí primátor Peter Jančovič.

V záujme skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku Mesto Piešťany investovalo do rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení počas letných prázdnin približne 250 tisíc eur. 

Čo všetko sa robilo?

Na Základnej škole F. E. Scherera sa pokračovalo vo výmene okien a dverí v pavilóne C, v časti pavilónu B a C. Práce počas letných prázdnin boli vo výške 105 000 EUR.

Na základnej škole M. R. Štefánika sa obnovovala výdajňa jedál a počas leta sa na tejto škole rekonštruovali sklobetónové výplne na budove školy. Stavebné práce boli v hodnote takmer 136 000 EUR.

Prevádzkové stroje do kuchýň sa nakúpili a montovali do základných škôl na Vajanského a Holubyho ulici. Nákup zariadení bol vo výške 9 300 EUR.

Okrem toho sa pripravuje projektová dokumentácia na ďalšie investičné akcie aj v ostatných školách a školských zariadeniach.


Vytvorené: 6. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 9. 2021 11:30