Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM A SPONZOROM, KTORÍ POMOHLI ĽUĎOM UROBIŤ KRAJŠIE VIANOCE

Typ: ostatné | Mesto
ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM A SPONZOROM, KTORÍ POMOHLI ĽUĎOM UROBIŤ KRAJŠIE VIANOCE 1Mesto Piešťany ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili o krajšie Vianoce v rodinách, u osamelých občanov v nepriaznivej sociálnej situácii, u občanov s nepriaznivým zdravotným stavom a aj u klientov v zariadeniach sociálnych služieb v meste Piešťany.

Veľká vďaka patrí zamestnancom ON Semiconductor, ktorí opakovane, aj v tejto zložitej situácii, zorganizovali zbierku potravín a drogistického tovaru, taktiež zbierku poukážok na nákup v obchodných reťazcoch a spolu s MC Úsmev potešili na Mikuláša klientov v zariadeniach.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom Mesta Piešťany za zbierku trvanlivých potravín, drogistického tovaru, hračiek, kníh, gastro poukážok a finančnej hotovosti, za ktorú boli zakúpené poukážky do Tesca. Uvedené dary boli smerované na pomoc pri príprave Vianoc osamelým matkám, mnohodetným rodinám a občanom s nepriaznivým zdravotným stavom.

Poďakovanie sponzorom počas vianočného obdobia za ZSS Domum:

 • Mikulášske balíčky od neznámej darkyne s dcérou
 • Mikuláš – ovocie od Tesca a od rodičov ZŠ. Vajanského 
 • Materské centrum Úsmev – Mikuláš, anjel, čert v kostýmoch
 • Oblečenie, hračky – zbierka od rodičov ZŠ. Vajanského
 • Oblečenie, hračky - od p. Rusnákovej
 • OZ Transparentnosť – tvorivé dielne, varenie, pečenie
 • Vianočné pozdravy pre umiestnených klientov – dobrovoľníci rod. Kublová
 • Semikron „Zbierka pre ľudí v núdzi“ – rozdelenie darov a obdarovanie rodín ZNB a útulku
 • Cesto na medovníky – matka/rodič z Vajanského ZŠ
 • Polievka – p. Rutkay
 • Vianočný punč, poukážky do Lídla – p. Hadviga + kolektív dobrovoľníkov
 • Kynologická záchranná brigáda Trenčín - Soňa Sidorová potravinová zbierka, sladkosti, ovocie, oblečenie
 • TACH (Charita) – vianočné balíčky
 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok – p. Kolláriková
 • Okuliare pre klienta – Andrej Lubusky
 • Punč a darčekové poukážky od skupiny ľudí okolo p. Hadvigu
 • Oblečenie, jedlo do p. Jankechovej
 • Štedrá večera pre klientov útulku od p. Bezáka
 • Bavlnené rúška pre klientov a zamestnancov ZSS Domum – p. Rajčan

 

Zariadenie pre seniorov Vila Julianna

Naša vďaka za krásne Vianoce patrí aj Kataríne Hajnalovej, ktorá nás oslovila s projektom „Vianočný zázrak“, vďaka ktorému sme získali pre klientov zariadenia – tablet, holiaci strojček, rádio, omaľovavánky a fixky. Katarína Koláriková nás oslovila s projektom „ Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, vďaku ktorému každý náš klient dostal pod vianočný stromček krabičku plnú darčekov. Tak isto našich seniorov potešila  Klaudia Ivanovič  a Marián Pánik, ktorí seniorom s láskou napiekli perníky.

Za našich klientov ZOS by sme radi vyjadrili poďakovanie za pomoc pri krásne prežitých Vianociach:

 • Celoslovenskej aktivite „Vianočná pošta“ – klienti boli postupne obdarovávaní vianočnými pozdravmi od ľudí a detí z celého Slovenska
 • Celoslovenskej aktivite „Vianočný zázrak“ – všetci klienti boli obdarení vianočnými darčekmi šitými  na mieru – každý dostal to, po čom túžil a čo si zaželal
 • Aktivite p. Kataríny Kollárikovej, ktorá v našom piešťanskom regióne zorganizovala akciu „Koľko lásky sa    zmestí do škatule od topánok“ – každý klient bol obdarovaný vianočným darčekom z tejto akcie, ale aj zariadenie dostalo veľa dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, pracích práškov, vlhčených obrúskov, teplých diek a iných potrebných vecí nevyhnutných pri práci s klientami
 • Iniciatíve detí 1. ročníka ZŠ na Holubyho ulici, ktorí priniesli pre každého klienta darček
 • Anonymným darcom z Piešťan, ktorí individuálne priniesli darčeky do zariadenia pre klientov
 • P. Ivanovičovej, ktorá spolu s dcérou pripravili medovníkové balíčky pre klientov zariadenia
 • Firme ON Semiconductor, ktorá zorganizovala Mikuláša pre zamestnancov zariadenia, z ktorého sa cez okno mohli potešiť aj klienti
 • a všetkým, ktorí aspoň v myšlienkach podporujú Zariadenia sociálnych služieb v tejto neľahkej a náročnej dobe.

 

Zariadenie opatrovateľskej služby Lumen

Ďakuje všetkým, ktorí podporili projekt „Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok“.

 

Poďakovanie patrí všetkým menovaným aj anonymným darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili našich klientov a zamestnancov.


Vytvorené: 29. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 1. 2021 14:38