Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE: 15
DNES: 579
TÝŽDEŇ: 6814
CELKOM: 4556145

Obsah

Čo sa deje v mestskom parku

Typ: Služby mesta Piešťany | Press | ostatné | Mestský úrad | Mesto
Čo sa deje v mestskom parku 1Mestský park v našom meste je národnou kultúrnou pamiatkou. Pamiatkovým objektom je Mestský park - Sad Andreja Kmeťa. V oblasti pamiatkového fondu sú pre Slovenskú republiku záväzné niektoré medzinárodné dohovory. Vo vzťahu k ochrane parku treba spomenúť najmä Medzinárodnú chartu o historických záhradách, tzv. Florentskú chartu z roku 1982.

Článok 1 tejto charty hovorí, že historická záhrada je architektonická a vegetačná kompozícia, ktorá je z hľadiska dejín alebo umenia celospoločensky významná.

Článok 2 definuje: „Historická záhrada je architektonická kompozícia, ktorej materiál je predovšetkým rastlinný, a teda živý a ako taký pominuteľný a obnoviteľný.“

Historická záhrada v ponímaní charty je malá, drobná záhrada ale aj rozsiahly, tvarovaný alebo krajinársky park.

Charta nám tiež hovorí, že ochrana historickej záhrady, v tomto prípade mestského parku si vyžaduje jasné postupy, údržbu, konzerváciu (odborné ošetrenie) a reštaurovanie (predĺženie životnosti napr. arboristickými zásahmi). Keďže hlavným materiálom sú rastliny, dielo je možné udržiavať v dobrom stave dielčími náhradami (to sa v minulosti takmer nerobilo) alebo cyklickou obmenou (výrub a nová výsadba).

Mestský park v Piešťanoch bol pôvodne kúpeľným parkom, založil ho v roku 1865 majiteľ majetkov v Piešťanoch a Hlohovci Jozef Erdödy, neskôr ho zveľaďovali nájomcovia kúpeľov Winterovci. Napr. hlavnú dvojitú aleju v parku vysadili začiatkom 20. storočia. V roku 1963 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

Viaceré stromy v parku majú vek presahujúci 100 rokov. Približne 90 - 95 % stromov má rovnaký (vysoký) vek. V minulosti nedochádzalo k dielčím náhradám a dnes musíme toto úžasné historické dielo zachovať i pre ďalšie generácie. Musíme pristúpiť k rekonštrukcii parku. Arboristickými zásahmi v poslednom období sa podarilo predĺžiť životnosť drevín. Je treba si uvedomiť, že strom v mestskom prostredí je vystavený mnohým stresovým faktorom, ktoré v prirodzenom prírodnom prostredí sa nevyskytujú a ktoré v urbanizovanom mestskom prostredí znižujú kvalitu drevín a dĺžku ich života. Takéto stresy sú napr. vysoké teploty, sucho, zhutnenie pôdy, deficit živín, vyšší výskyt chorôb, ale aj vplyv človeka.

Park je kultúrnou pamiatkou a preto každý zásah musí byť konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom. Ten žiada okamžite konať. Mesto Piešťany sa rozhodlo v záujme bezpečnosti ľudí a ochrany majetku nechať posúdiť zdravotný stav a stabilitu niektorých stromov v parku, nachádzajúcich sa v blízkosti chodníkov. Po vizuálnej kontrole 150 ks vybraných drevín realizovanej certifikovaným arboristom dalo v auguste 2018 vypracovať expertízny posudok – prístrojové hodnotenie stability stromov akustickým tomografom FAKOPP 3D, teda zistenie zdravotného stavu stromov v parku. Tento posudok vypracovala Slovenská akadémia vied – Ústav ekológie lesa v Nitre. Výsledky vyšetrenia sú viac než alarmujúce: väčšina z hodnotených stromov je v rizikovom stave a odporúčaný je ich výrub.

Bývalý primátor Miloš Tamajka krátko po nástupe do funkcie vydal celoplošný zákaz výrubu stromov. Na základe tohto zákazu mohli byť odstránené stromy iba z bezpečnostných dôvodov. Revitalizácia parku podľa projektu, ktorý zvíťazil v krajinno-architektonickej súťaži, bola pozastavená, keďže niektoré výruby bolo potrebné vykonať i z kompozičných dôvodov.

Mestu Piešťany a jeho súčasnému vedeniu záleží na kvalite drevín, na zachovaní pôvodnej výsadby a udržaní životnosti stromov čo najdlhšie. Nie však na úkor bezpečnosti ľudí, ochrany ich majetku a straty funkčnosti historickej kompozície mestského parku. Winterovský park dožíva práve pri našej generácii, avšak našim deťom a ďalším generáciám chceme zanechať funkčný a bezpečný  park. Je nevyhnutná „generačná“ výmena stromov. Je potrebné odstrániť stromy, ktoré dožívajú a vysadiť stromy nové. Ide o pamiatkovú metódu obnovy parku.

Z tohto dôvodu Služby mesta Piešťany a na základe odborného posúdenia a následného súhlasu príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny  už začali s výrubom chorých stromov v mestskom parku. Prvé boli vyrúbané tie so zníženou prevádzkovou bezpečnosťou a vysokým rizikom ublíženia na zdraví a majetku.

V tomto jarnom období pristúpilo Mesto k odstráneniu stromov  okolo komunikácií. Ide o topoľovú aleju a pagaštany konské za kinom (spolu 19 stromov). Na jeseň sa predpokladá s výrubom ďalších 10 stromov. Vyrúbané stromy uvoľnia priestor pre novú výsadbu.

Primátor mesta Piešťany Peter Jančovič ako presvedčený ochranca prírody si je vedomý, že výrub nie je jednoduchá záležitosť. Podrobne sa oboznámil s celým procesom a presvedčil sa, že obnova našej prírodnej pamiatky je riadne pripravená a podložená posudkami viacerých odborníkov: „Výsledky posudkov sú nekompromisné a bezpečnosť ľudí, návštevníkov parku je prvoradá,“ zdôraznil. Aj preto prísne dohliada na novú výsadbu. Tá je súbežne realizovaná Mestom Piešťany a Službami mesta Piešťany. Minulú jeseň bolo v parku vysadených 39 stromov, teraz na jar ďalších 9 jedincov. Výsadba bude pokračovať opäť na jeseň 2019.

Verejnosti bol už dávnejšie predstavený plán rekonštrukcie mestského parku. Kvôli bezpečnosti sa niektoré práce realizujú „opačne“, prednostne sa rieši zeleň.

Aj z tohto dôvodu primátor mesta zvolal minulý štvrtok (21. 3. 2019) pracovnú poradu. Stretli sa odborní pracovníci mestského úradu a Služieb mesta Piešťany, zástupkyňa autoriek projektu rekonštrukcie parku, ale aj autori publikácie  PIEŠŤANY 2034 - MESTO BEZ STRESU, VÍZIA PRE NAŠE DETI, aby spoločne diskutovali o budúcnosti parku. Vzhľadom na finančnú náročnosť diskutujúci navrhli Mestu rozdeliť celú rekonštrukciu na čiastkové etapy. Jej výsledkom je, aby v priebehu pár rokov bol park zrekonštruovaný s plnou funkčnosťou a so zaujímavými prvkami.

V parku sa prebúdza život, nie je to len v dôsledku prichádzajúcej jari. Odchádza časť jednej generácie stromov, aby priestor dostala zdravá, silná, atraktívna generácia drevín. Už dnes tam pribudli topoľ čierny, dub letný, javor poľný, javor mliečny, jarabina prostredná, lipa malolistá, ginko dvojlaločné a pagaštan pleťový. Na jeseň pribudnú ďalšie nové dreviny.

V súvislosti s týmito prácami prosíme verejnosť o trpezlivosť a zhovievavosť. Výrubové práce sú náročné, vykonávajú ich pracovníci Služieb mesta Piešťany. Každé miesto bude označené a ľudia musia byť pozorní a nesmú vstupovať do pracovného priestoru výrubu. Ďakujeme za pochopenie.

Spracovali: Ing. Hana Dupkaničová, Mgr. Miroslava Martinkovičová, Mgr. Drahomíra Moretová.


Vytvorené: 27. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2019 10:20
Autor: