Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

CINTORÍN NA BRATISLAVSKEJ CESTE POSKYTUJE NOVÚ SLUŽBU

Typ: ostatné | Mesto
V Piešťanoch sa od apríla zaviedol nový spôsob pochovávania, keď je možnosť vsypať spopolnené ľudské pozostatky do vyhĺbenej anonymnej jamky na vsypovej lúčke na cintoríne na Bratislavskej ceste.

Prvý obrad vsypom do jamky na vsypovej lúčke sa v našom meste uskutočnil v piatok 9. apríla 2021.

Vsypová lúčka je pietne miesto s udržovaným trávnikom a slúži k ukladaniu spopolnených zostatkov do anonymných, ale presne vytýčených jamiek. 

Ide o moderný spôsob pochovávania, nenákladný, avšak úplne dôstojný. Podstata ukladania spopolnených zostatkov spočíva v tom, že sa vyhĺbi jamka o priemere asi 20 cm, hĺbky asi 50 – 60 cm a do tejto jamky sa vsype popol zosnulého. Po vsypaní sa časť zeminy vráti späť do jamky aj s trávnatým výsekom. Vsyp môže vykonávať iba prevádzkovateľ pohrebiska a to v termíne od 1. apríla do konca októbra.

Jamky na vsypových lúčkach sú anonymné, majú však presne vymedzený priestor. O umiestnení každého zosnulého sa vedie presná evidencia a miesto kde je zosnulý uložený, je možné vždy presne určiť podla zameriavacích bodov.

„Vsypová lúčka je pietne miesto a preto nie je po ploche trávnika dovolené chodiť, páliť sviečky, či pokladať kvety. Na tento účel slúži priestor zámkovej dlažby po okraji lúčky. Nezabúdajme na pietny charakter pohrebiska a na dôstojné správanie sa na jeho území,“ dodala  Jana Zvonárová, vedúca Strediska pietnych služieb, ktoré v našom meste prevádzkujú Služby mesta Piešťany.

Foto: Martin Ričány


Vytvorené: 10. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2021 18:45