Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

CENTROOM: Budovu začnú sanovať budúci týždeň

Typ: Mestský úrad | Mesto
CENTROOM: Budovu začnú sanovať budúci týždeň 1Budove so zlou statikou začalo svitať na lepšie časy. Stavebný úrad včera /11.11.2015/ vydal rozhodnutie, ktorým nariadil vykonanie neodkladných zabezpečovacích sanačných prác konkrétnej firme. V priebehu tohto týždňa má byť na úrad doručený aj projekt prác.

Stavebný úrad k vydaniu rozhodnutia dospel po tom, čo mu vlastníci bytov a nebytových priestorov oznámili, že vzhľadom na rozdielnosť názorov nemôžu prijať jednotné stanovisko týkajúce sa výberu spoločnosti, ktorá práce vykoná. Vlastníci prehlásili, že nie sú schopní bez súčinnosti stavebného úradu vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie a sanáciu stavby. „Stavebný úrad pre ďalšie nové poruchy v posledných dvoch dňoch v záujme bezpečnosti budovy a jej okolia vo verejnom záujme nariadil zabezpečovacie sanačné práce tak, ako v nariadení určil, pretože už nemohol ďalej vyčkávať na ukončenie komplikovaných rokovaní o právnom a finančnom rámci zabezpečenia budovy,“ informoval šéf stavebného úradu Ivan Pauer.

Stavebný úrad preto musel vyhľadať a vybrať firmu, ktorá má skúsenosti so zabezpečovacími prácami takéhoto alebo podobného typu. „Ďalej bolo potrebné s vytipovanými kandidátmi prerokovať spôsoby a postupy prác v súlade so spracovávaným projektom, to znamená konzultácie aj s projektantom zabezpečovacieho sanačného projektu, vlastníkmi bytov a so správcom. Bolo potrebné rokovať aj o predpokladanej cene prác, pretože tá sa za súčasného stavu spracovávania projektu a nie kompletnej znalosti stavu zvislých nosných konštrukcií prekrytých sadrokartónovým obkladom v dotknutých bytoch a iných priestoroch nedá stanoviť ako pevná, ale len predbežná. Po dohode o predbežnej cene bolo potrebné dohodnúť uvoľnenie a poskytnutie montážnych kapacít stavebných firiem v najkratšom možnom termíne. Tu si musíme uvedomiť, že oslovené firmy museli nájsť kapacitný a časový priestor na túto, pre úrad prioritnú realizáciu, a nemať nebezpečnú stavbu v meste. Vzhľadom na problematickú legislatívu v stavebníctve a nejasnosti v nej aj pre takéto prípady,  stavebný úrad musel riešiť množstvo právnych problémov a možných právnych dôsledkov vyplývajúcich z nariadenia vykonania zabezpečovacích sanačných prác konkrétnej firme,“ doplnil I. Pauer.

Stavebný úrad preto na realizáciu neodkladných zabezpečovacích sanačných prác vybral firmu z Hlohovca. Práce majú byť hotové do štyroch mesiacov od doručenia nariadenia.

Vlastníci stavby aj autor projektu – architekt, sú z dôvodu vykonania prác povinní strpieť zmeny v priestorovom vyhotovení interiéru stavby a v nevyhnutnom rozsahu obvodového plášťa.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní počas doby výkonu prác znášať v plnom rozsahu ich vykonanie a uhradiť náklady spojené s ich vykonaním. Mesto nebude v súvislosti s vykonaním prác znášať žiadne náklady. Ak vlastníci nebudú schopní náklady uhradiť z vlastných zdrojov, firma už má zabezpečené finančné krytie.

V týchto dňoch má byť na stavebný úrad doručená projektová dokumentácia a v priebehu budúceho týždňa sa má začať so samotnou sanáciou.


Vytvorené: 12. 11. 2015
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:11
Autor: Eva Bereczová