Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

e Služby

eSlužby

systém varovanovia

Cestovné poriadky

Komunálne voľby

Voľby prezidenta 2019

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 11
DNES: 1167
TÝŽDEŇ: 7188
CELKOM: 1636516

Obsah

Správy

prvá
z 28
posledná

Ľudoví remeselníci zaplnia Kúpeľný ostrov 1

Ľudoví remeselníci zaplnia Kúpeľný ostrov

V poradí už 11. ročník medzinárodného stretnutia ľudových remeselníkov v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove sa uskutoční v dňoch 17. – 19. mája 2019. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 17. 4. 2019 | Autor:

Poskytovanie stravovania v meste

Uznesením MsZ č.181/2018 bolo schválené VZN č. 5/2018 o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 01.02.2019.
Na základe vyššie uvedeného VZN, Mesto Piešťany zabezpečuje stravovanie pre seniorov, invalidných dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi v Jedálni pre dôchodcov, Staničná 22 (aj rozvoz), v zariadení pre seniorov Vila Julianna, Štefánikova 125 a v PPV Semafor, ul. A. Hlinku 53/54.

celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad | 16. 4. 2019 | Autor: Mgr. Stanislava Bucková
ĎAKUJEME! 1

ĎAKUJEME!

Členky Patchwork klubu Piešťany darovali svoje vlastnoručne ušité výtvory tentokrát klientom sociálneho zariadenia LUMEN. celý text

ostatné, Mestský úrad, Mesto | 12. 4. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová

Pochvala za veľkonočnú výzdobu

Na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, ale aj viacerí poslanci zastupiteľstva poďakovali pracovníkom Služieb mesta Piešťany za veľkonočnú výzdobu mesta. celý text

Služby mesta Piešťany, ostatné, náš tip, ... | 12. 4. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
DNES JE DEŇ NARCISOV 1

DNES JE DEŇ NARCISOV

Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa koná už po 23-krát. Ulice v tento deň, 11. apríla 2019, zaplavia žlté narcisy. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 4. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová

ZAČÍNA SA ČISTENIE PLÔCH PO ZIMNEJ ÚDRŽBE


Služby mesta Piešťany oznamujú občanom a širokej verejnosti, že od 10. apríla začnú vykonávať strojné a ručné čistenie parkovacích a odstavných plôch v meste.
V tejto súvislosti prosíme občanov, aby odparkovali svoje motorové vozidlá na uvedených lokalitách v danom termíne a tak prispeli k rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu vyčisteniu nášho mesta. Čistenie bude prebiehať v čase od 8.00 do 11.00 h.

celý text

Služby mesta Piešťany, Press, ostatné, ... | 8. 4. 2019 | Autor:
Uplynulý víkend sa niesol v znamení zápisu prvákov 1

Uplynulý víkend sa niesol v znamení zápisu prvákov

Do prvých tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany na školský rok 2019/2020 bolo v dňoch 5. – 6. apríla 2019 zapísaných 283 detí.  Z tohto počtu sú tri deti zapísané na plnenie školskej dochádzky v zahraničí, osem detí má doklad o odklade a 18 detí bolo navrhnutých na odklad povinnej školskej dochádzky. Najviac detí je zapísaných na ZŠ Brezová a ZŠ Mojmírova. celý text

ostatné, Mestský úrad, Mesto | 8. 4. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
Rada Asociácie prednostov rokovala v Piešťanoch 1

Rada Asociácie prednostov rokovala v Piešťanoch

Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (ďalej len APÚMS) bola založená ešte v roku 1992. Počas 27-ročnej histórie aktívne napomáhala svojim členom, ale i ostatným prednostom na obecných a mestských úradoch predovšetkým v ich odbornom raste, odbornej príprave na zvládnutie náročných úloh vo verejnej správe v prospech jej kvalitného fungovania pre občanov. celý text

ostatné, Mesto | 6. 4. 2019 | Autor:
LÚČIME SA ... 2

LÚČIME SA ...

Dňa 2. apríla nás vo veku 66 rokov opustila dlhoročná učiteľka a zástupkyňa riaditeľa Základnej umeleckej školy v Piešťanoch, pani Emília Tuláková. celý text

Primátor, ostatné, Mestský úrad, ... | 5. 4. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
PONUKA PRE VÝROBCU NETRADIČNÝCH JEDÁL 1

Ponuka pre výrobcu netradičných jedál

Chcete sa prezentovať na festivale v Kežmarku?
Mesto Kežmarok každoročne organizuje festival Európske ľudové remeslo, ktorý sa tentokrát bude konať od 12. do 14. júla 2019. Je to festival folklóru, remesiel a kulinárskych špecialít. Jeho ústredným mottom je prezentácia a uchovávanie tradícií remeselnej práce. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 3. 4. 2019 | Autor:

Žiadosti prijíma aj Cirkevná materská škola

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do  CMŠ, Vodárenská ul., Piešťany pre školský rok 2019/2020.
Riaditeľ CSŠ Piešťany, Štefánikova 119 oznamuje rodičom, že podávanie žiadosti o prijatie do Cirkevnej materskej školy (ďalej len CMŠ) pre školský rok 2019/2020 je po dohode so zriaďovateľom školy stanovený takto:
Termín: od 15. 3. 2019 do 24. 5. 2019
Miesto:  Cirkevná spojená škola Piešťany, Štefániková 119
Čas:  denne (osobne do podateľne školy v pracovnej dobe resp. poštou). celý text

ostatné, Mestský úrad, Mesto | 2. 4. 2019 | Autor:
Zápis žiakov do prípravného a 1. ročníka  pre školský rok 2019/2020 1

Zápis žiakov do prípravného a 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

Spojená škola Valová 40 oznamuje rodičom, že zápis žiakov sa bude konať v dňoch 1. 4. - 30. 4. 2019 v čase od 9.00 do 14.00 h v budove školy Žilinská 51 a v budove školy na Valovej 40. celý text

ostatné, Mestský úrad | 2. 4. 2019 | Autor:
PRVÁ JARNÁ BRIGÁDA V PRÍRODNOM KINE 1

PRVÁ JARNÁ BRIGÁDA V PRÍRODNOM KINE

Mesto Piešťany v spolupráci s viacerými spoločnosťami organizuje prvú jarnú brigádu v prírodnom kine, ktorá sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2019 od 9.00 h. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 1. 4. 2019 | Autor:
ZAPOJME SA AJ MY DO PROJEKTU HODINA ZEME 1

ZAPOJME SA AJ MY DO PROJEKTU HODINA ZEME

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien.  Zhasnutím svetla na 1 hodinu každoročne spája viac ako miliardu ľudí na celom svete. Vytvára tak symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty. celý text

ostatné, náš tip, Mestský úrad, ... | 29. 3. 2019 | Autor:
Čo sa deje v mestskom parku 1

Čo sa deje v mestskom parku

Mestský park v našom meste je národnou kultúrnou pamiatkou. Pamiatkovým objektom je Mestský park - Sad Andreja Kmeťa. V oblasti pamiatkového fondu sú pre Slovenskú republiku záväzné niektoré medzinárodné dohovory. Vo vzťahu k ochrane parku treba spomenúť najmä Medzinárodnú chartu o historických záhradách, tzv. Florentskú chartu z roku 1982. celý text

Služby mesta Piešťany, Press, ostatné, ... | 27. 3. 2019 | Autor:
KAJÚCNA TRYZNA 1

Kajúcna tryzna

Pri príležitosti 77. výročia deportácií židovských obyvateľov z Piešťan a okolitých obcí do koncentračných táborov, sa uskutoční 27. marca v Pamätníku obetiam holokaustu v Piešťanoch na Bratislavskej ceste  Kajúca tryzna. Tryzna je pietna slávnosť a vyjadrenie ľútosti predstaviteľov samospráv, židovskej obce, cirkví a občanov na počesť a pamiatku obetí holokaustu. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 27. 3. 2019 | Autor:
Lúčime sa ... 3

Lúčime sa ...

Vo veku nedožitých 91 rokov zomrel v piatok 22. 3. 2019 laureát Ceny primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej Ing. Alojz Michna. celý text

ostatné, Mesto | 26. 3. 2019 | Autor:

Vyhlásenie primátora mesta Piešťany k situácii v MŠ na Považskej ulici

Na základe podrobných analýz, rozhovorov s odborníkmi a prerokovania s poslancami mestského zastupiteľstva na neformálnom stretnutí dovoľujem si vás informovať o našom riešení súčasnej situácie v Materskej škole na Považskej ulici. celý text

Primátor, ostatné, Mesto | 25. 3. 2019 | Autor: Mgr. Peter Jančovič PhD.
Riaditeľ ZUŠ prevzal ocenenie z rúk primátora Piešťan.

Základná umelecká škola oslávila jubileum

Slávnostným galavečerom vo veľkej sále Domu umenia v Piešťanoch si pedagógovia, absolventi a žiaci spolu s rodičmi a hosťami pripomenuli 75. výročie založenia Základnej umeleckej školy v Piešťanoch. celý text

Primátor, Press, ostatné, ... | 25. 3. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
Kam s nepotrebnými okuliarmi? 1

Kam s nepotrebnými okuliarmi?

Ak máte doma nepotrebné slnečné alebo dioptrické okuliare a neviete čo s nimi, darujte ich sirotám a chudobným v africkej Malawi. Zbierajú sa všetky typy a veľkosti okuliarov – detské i pre dospelých. Okuliare môžete priniesť do 4. apríla 2019 počas pracovných dní na Mestský úrad Piešťany – Oddelenie sociálnych a školských služieb – klientske centrum II. (sociálne): pondelok, utorok a štvrtok v čase  7.30 – 15.30 h, v stredu od 7.30 – 17.30 h a v piatok do 13.00 h. celý text

Mestský úrad | 25. 3. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
PREDSEDOVIA PARLAMENTOV KRAJÍN V4 A BENELUXU ROKUJÚ V PIEŠŤANOCH  1

Predsedovia parlamentov krajín V4 a Beneluxu rokujú v Piešťanoch

V nedeľu (24. marca 2019) podvečer privítal predseda NR SR Andrej Danko a primátor Piešťan Peter Jančovič účastníkov stretnutia predsedov parlamentov krajín V4 a Beneluxu na Kúpeľnom ostrove pred hotelom Thermia Palace. celý text

Primátor, Press, ostatné, ... | 25. 3. 2019 | Autor:
A SME VO FINÁLE! VYHRÁME TO? 1

A SME VO FINÁLE! VYHRÁME TO?

Hokejový klub Havrani prihlásil do výzvy Gesto pre mesto projekt "Škôlky na ľad". Tento projekt na podporu pohybu našich škôlkarov sa dostal do finále boja o príspevok 5 000 EUR. Hlasovanie sa skončí už 31. marca. celý text

ostatné, náš tip | 22. 3. 2019 | Autor:
Dobrá škola robí človeka lepším 1

Dobrá škola robí človeka lepším

Týmito slovami učiteľa národov Jána Amosa Komenského sa v stredu (20. 3. 2019) v priestoroch Galérie Fontána prihovoril pedagógom primátor mesta Piešťany Peter Jančovič na slávnostnom udeľovaní ocenenia „Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda“. Ocenil význam ich výchovnej a vzdelávacej práce, tiež náročnosť učiteľského povolania, ktoré vykonávajú aj mimo katedry a na úkor svojho voľna. Oceneným pedagógom zablahoželal a zároveň prostredníctvom prítomných riaditeľov školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany poďakoval všetkým učiteľom, ktorí poctivo robia svoju prácu a ktorí v školách odovzdávajú našim deťom to najlepšie, čo v nich je.
celý text

Primátor, ostatné, náš tip, ... | 21. 3. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
PONOŽKOVÁ VÝZVA 1

Ponožková výzva

Materské centrum Úsmev a Mesto Piešťany – Oddelenie sociálnych a školských služieb (sociálne) pozýva všetkých odvážnych ľudí, aby neváhali a zapojili sa 21. marca 2019 do PONOŽKOVEJ VÝZVY. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 20. 3. 2019 | Autor:
Prípravy 14. ročníka MFF CINEMATIK  sú už v plnom prúde 1

Prípravy 14. ročníka MFF CINEMATIK sú už v plnom prúde

Cinematik je medzinárodný filmový festival, ktorý sa koná v Piešťanoch a patrí medzi najväčšie filmové podujatia na Slovensku. Vznikol v roku 2006 a po rýchlom raste zaznamenal už počas svojho 4. ročníka viac ako 16 000 návštev. Každý september prináša vyše 70 celovečerných a množstvo krátkometrážnych filmov s dôrazom na európsku a slovenskú kinematografiu. celý text

Primátor, ostatné, náš tip, ... | 19. 3. 2019 | Autor:
Ďalším aktívnym subjektom na území mesta Piešťany je Denné centrum Rozmarín.  1

Ďalším aktívnym subjektom v Piešťanoch je Denné centrum Rozmarín.

Denné centrum „Rozmarín“ je miestom v dome na Teplickej ulici, kde Mesto vo svojich priestoroch poskytuje sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. Činnosť denného centra prispieva k aktivizovaniu takýchto občanov, ich sebarealizácii, k nadväzovaniu kontaktov medzi ľuďmi, vytváraniu pocitu spolupatričnosti. A hoci to znie formálne, Denné centrum organizuje množstvo podujatí a akcií pre svojich členov, ale aj smerom k širokej verejnosti. celý text

Primátor, ostatné, Mesto | 19. 3. 2019 | Autor:
SPOMIENKA NA F. E. SCHERERA 1

Spomienka na F. E. Scherera

V týchto dňoch si pripomíname 140. výročie úmrtia priekopníka modernej balneoterapie, významného lekára pôsobiaceho v Piešťanoch a zakladateľa piešťanského vojenského kúpeľného ústavu Františka Ernesta Scherera. celý text

ostatné | 15. 3. 2019 | Autor:
Mladí Havrani, máte môj obdiv! 1

Mladí Havrani, máte môj obdiv!

To je odkaz primátora Piešťan Petra Jančoviča tretiakom a štvrtákom prípravky Hokejového klubu Havrani, ktorí sa zapojili do čistenia svojho mesta. celý text

ostatné | 13. 3. 2019 | Autor:
Primátor poďakoval dôchodcom za ich aktivity 1

Primátor poďakoval dôchodcom za ich aktivity

V pondelok 11. marca 2019 sa v priestoroch Semaforu uskutočnila výročná členská schôdza piešťanskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. celý text

Primátor, ostatné, Mesto | 12. 3. 2019 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
Liga proti rakovine hodnotila minulý rok 1

Liga proti rakovine hodnotila minulý rok

V stredu 6. marca 2019 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany uskutočnila výročná členská schôdza piešťanskej pobočky Ligy proti rakovine, na ktorej sa bilancovala činnosť za uplynulý rok. celý text

Primátor, ostatné, Mesto | 7. 3. 2019 | Autor:
prvá
z 28
posledná