Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 40
posledná

#

DOM UMENIA POZÝVA NA VÝSTAVY A KONCERTY

Po uvoľnení protiepidemiologických opatrení sa znovu otvorili pre návštevníkov aj brány Domu umenia, ktorý Vás pozýva na výstavy a koncerty celý text

ostatné, Mesto | 23. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

REZORT PIEŠŤANY OPÄŤ ROZHODNE O PRIDELENÍ PRÍSPEVKOV NA ROZVOJ TURIZMU

Všetci záujemcovia o príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany musia najneskôr do 31. decembra 2020 podať písomnú žiadosť o pridelenie finančných
prostriedkov.

celý text

ostatné, Mesto | 23. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

VYSÁDZAME NOVÉ STROMY V MESTE

V jesennom období pribudne v našom meste 113 novo vysadených stromov alebo kríkov. celý text

ostatné, Mesto | 20. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

PRIPOMENULI SI OSOBNOSŤ ADAMA TRAJANA

Členovia Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika si 14. novembra 2020 v užšej skupinke pripomenuli 370. výročie úmrtia Adama Trajana pri jeho pomníku v mestskom parku. celý text

ostatné, Mesto | 20. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

KINO FONTÁNA ZNOVU PREMIETA

Keďže od pondelka 16. novembra 2020 je platné nové nariadenie, ktoré umožňuje aj otvorenie kín, Kino Fontána Vás pozýva pozrieť si filmové novinky v sále kina. Novembrové premietania sa začínajú v sobotu 21. novembra od 20:00 hod. celý text

ostatné, Mesto | 20. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

VIANOČNÝ STROMČEK UŽ ZDOBÍ CENTRUM MESTA

Dominantou a ozdobou pešej zóny je od štvrtku 19. novembra 15 metrový smrek pichľavý. Vianočný stromček, ktorý je osadený na tradičnom mieste v strede pešej zóny bude centrum mesta zdobiť až do januára.
celý text

ostatné, Mesto | 20. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

PIEŠŤANY MAJÚ SVOJU KOMPOSTÁREŇ

Takmer rok od začatia výstavby areálu je kompostáreň pripravená spracovávať prvý bioodpad. celý text

ostatné, Mesto | 19. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

SOCHA ĽUDOVÍTA WINTERA JE POŠKODENÁ

Pri pokuse o premiestnenie sochy Ľudovíta Wintera na Kolonádový most bolo umelecké dielo značne poškodené. Neodborným zásahom a presunom bronzovej sochy na Kolonádový most je výrazne poškodená lavička, ktorá je súčasťou tohto diela. celý text

ostatné, Mesto | 19. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
DNES SI PRIPOMÍNAME 31. VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE 1

DNES SI PRIPOMÍNAME 31. VÝROČIE NEŽNEJ REVOLÚCIE

Dnes si pripomíname 31. výročie Nežnej revolúcie, ktorá priniesla významné zmeny v živote našej spoločnosti. Pripomíname si čas, keď sme všetci túžili po lepšom, slobodnejšom živote. celý text

Press, ostatné, Mestský úrad, ... | 17. 11. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
#

POĎAKOVANIE ZA ORGANIZÁCIU PODUJATIA DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Za úspešné zvládnutie podujatia Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 2020, ktorého hostiteľským mestom na Slovensku boli Piešťany, sme od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dostali poďakovanie. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 12. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

11. NOVEMBER JE DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV

Deň vojnových veteránov alebo Deň veteránov alebo aj Deň červených makov je pamätný deň venovaný pamiatke vojnových veteránov. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 11. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

NA ZIMNOM ŠTADIÓNE JE NOVÉ CHLADIACE ZARIADENIE

Nakoľko staré a nevyhovujúce chladiace zariadenie bolo v zlom technickom stave, bola výmena zariadenia na tvorbu a udržiavanie ľadovej plochy na zimnom štadióne nevyhnutná. celý text

ostatné, Mesto | 10. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

ALZHEIMERCENTRU ĎAKUJEME ZA POMOC PRI TESTOVANÍ

V zmysle usmernenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR bolo dňa 7. novembra 2020 vykonané testovanie opatrovateliek, ktoré pracujú v domácnosti klientov. celý text

ostatné, Mesto | 10. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

ZBERNÉ NÁDOBY NA KOVY, SKLO A TEXTIL SÚ PRE VŠETKÝCH

Obyvatelia mesta Piešťany majú vytvorené priaznivé podmienky na ukladanie vytriedených druhov odpadov z domácností. Na území mesta sú rozmiestnené farebne rozlíšené zberné nádoby označené nálepkou zberanej komodity. celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 5. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

OZNAM PRE STRAVNÍKOV

Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ sociálnej služby – Jedáleň v Zariadení pre seniorov Vila Julianna, Štefánikova 125, Piešťany oznamuje, že v súčasnosti nebude poskytovať stravovanie v ZpS Vila Juliana pre obyvateľov mesta, iba pre klientov zariadenia. celý text

ostatné, Mesto | 5. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH DOTÁCIÍ PRE ROK 2020 1

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH DOTÁCIÍ PRE ROK 2020

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany č. 4/2020, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, článok 8, odstavec 5 zverejňujeme zoznam žiadateľov, ktorí splnili alebo nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie určené týmto VZN. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na svojom 5. zasadnutí dna 22. 10. 2020 prerokovalo žiadosti o dotácie pre rok 2020 podľa jednotlivých oblastí a schválilo pridelenie finančných prostriedkov. celý text

Press, ostatné, Mestský úrad, ... | 4. 11. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
#

V JEDNOM ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB SÚ VIACERÉ OSOBY S KORONAVÍRUSOM

Počas celoplošného víkendového testovania na Covid 19 v našom meste bol v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany u jednej klientky diagnostikovaný pozitívny nález na toto ochorenie. celý text

ostatné, Mesto | 4. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

ÚSPEŠNÝ ZÁSAH MESTSKÝCH POLICAJTOV

Za úspešný zásah pri vlámaní do súkromného objektu príslušníkom mestskej polície poďakoval listom majiteľ objektu. celý text

Press, ostatné, Mesto | 3. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

POZITÍVNE TESTY V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Počas celoplošného víkendového testovania na COVID-19 v našom meste bol v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany u jednej klientky diagnostikovaný pozitívny nález na toto ochorenie. celý text

ostatné, Mesto | 2. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

VÝSLEDKY CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA V PIEŠŤANOCH

Počas víkendových dní na prelome mesiacov október a november sa v Piešťanoch celoplošného testovania na ochorenie Covid-19 zúčastnilo 15 216 ľudí. Pozitívny výsledok testu malo 79 osôb. celý text

ostatné, Mesto | 2. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

SVIATOK VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Symbolická spomienka na všetkých odpočívajúcich na Novom cintoríne na Bratislavskej ceste a na Hornom cintoríne na Žilinskej ceste pri príležitosti sviatku Všetkých svätých... hoc aj bez našej prítomnosti... celý text

ostatné, Mesto | 1. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

PRED 150 ROKMI SA NARODIL ĽUDOVÍT WINTER

Pripomíname si 150. výročie narodenia Ľudovíta Wintera – najúspešnejšieho riaditeľa Kúpeľov Piešťany celý text

ostatné, náš tip, Mesto | 1. 11. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

KÚPELE PIEŠŤANY PONÚKAJÚ UBYTOVANIE PRE ÚČASTNÍKOV TESTOVANIA

Kúpele Piešťany prijímajú klientov s pozitívnym výsledkom testu, ktorí si prajú ostať mimo domova počas 10 dňovej karantény. celý text

ostatné, Mesto | 29. 10. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

DAJME IM PREDNOSŤ, UKÁŽME ĽUDSKOSŤ

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s blížiacim sa celoplošným testovaním apeluje na mestá, obce, široké organizačné tímy, aby spolu s obyvateľmi, ktorí sa počas víkendu prídu testovať, dali pri návšteve odberného miesta prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, aj tehotným matkám a ich sprievodu. celý text

ostatné, Mesto | 28. 10. 2020 | Autor: Martin Ričány
ZMENY ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA SR O JESENNÝCH PRÁZDNINÁCH 1

ZMENY ROZHODNUTIA MINISTRA ŠKOLSTVA SR O JESENNÝCH PRÁZDNINÁCH

Ministerstvo školstva SR opravuje svoje rozhodnutie o jesenných prázdninách pre materské školy Usmernením MŠ SR k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 vydaným dňa 27.10.2020:
Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí. celý text

Press, ostatné, náš tip, ... | 28. 10. 2020 | Autor: PaedDr. Elena Skovajsová
AUTOBUSY PRÍMESTSKEJ DOPRAVY BUDÚ JAZDIŤ V NOVOM REŽIME 1

AUTOBUSY PRÍMESTSKEJ DOPRAVY BUDÚ JAZDIŤ V NOVOM REŽIME

Od stredy 28. októbra 2020 bude prímestská autobusová doprava v trnavskej župe zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime s posilnením ranných a poobedných spojov zabezpečujúcich dopravu žiakov I. stupňa základných škôl do a zo školy. Počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime.
celý text

Press, ostatné, Mestský úrad, ... | 27. 10. 2020 | Autor: Mgr. Drahomíra Moretová
#

DOSTALI SME FINANCIE NA OCHRANU STROMOV A OPRAVU PAMÄTNÍKA HOLOKAUSTU

Financie boli poskytnuté z Environmentálneho fondu a z dotácie Úradu vlády Slovenskej republiky. celý text

ostatné, Mesto | 27. 10. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

TABUĽKA PRÍZNAKOV PRI NÁSTUPE OCHORENÍ

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo prehľadnú tabuľku, v ktorej upozorňuje na rozdiely medzi jednotlivými ochoreniami. celý text

ostatné, Mesto | 27. 10. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

STALI STE SA OBEŤOU TRESTNÉHO ČINU?

Pomoc a usmernenie nájdete v informačných kanceláriách v každom krajskom meste. celý text

ostatné, Mesto | 26. 10. 2020 | Autor: Martin Ričány
#

MÁME NOVÉ CYKLOSTOJANY S CYKLOPUMPOU

Cyklostanovisko, ktoré sme vyhrali v celonárodnej kampani Do práce na bicykli, môžu naši cyklisti od štvrtku 22. októbra 2020 už využívať. Umiestnené sú pred železničnou stanicou. celý text

ostatné, Mesto | 23. 10. 2020 | Autor: Martin Ričány
prvá prechádzajúci
z 40
posledná