Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU ZAČNE OD AUGUSTA

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností bude prebiehať od 1. augusta 2021.

Koncom júla budú do všetkých lokalít v meste zberovou spoločnosťou umiestňované zberné nádoby o objeme 660 litrov. Hnedé nádoby na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pribudnú k stojiskám kontajnerov alebo k nádobám na separovaný zber. Spolu bude takýchto kontajnerov v našom meste 110 kusov. Vyvážať sa budú počas celého roka dvakrát do týždňa.

Košíky a vrecia pre občanov zdarma

Mesto Piešťany oznamuje obyvateľom mesta, že v súvislosti so zákonnou povinnosťou zavedenia zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, budú každej domácnosti poskytnuté košík a vrecia určené na triedenie a zber.

Košík o objeme 10 litrov, hnedej farby, perforovaný (s vetracími otvormi) a vrecia o objeme 10 litrov, zelenej farby biodegradovateľné (100 % recyklovateľné) si môžu obyvatelia vyzdvihnúť :

na Mestskom úrade Piešťany (bočný vchod do dvora z ulice Kukučínova) od pondelka 19.7.2021, vždy v pracovných dňoch pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 15.00 h a v stredu v čase od 7.30 h do 11.30 h a od 12.30 h do 17.00 h.

Na odovzdanie je v prvej fáze pre občanov pripravených 8-tisíc košíkov a 16-tisíc recyklovateľných vriec.

Žiadame obyvateľov, aby s triedením kuchynského odpadu z domácností do príslušných košíkov a následne do zberných nádob začali až v termíne od 1.8.2021.

Do košíka s vrecom je potrebné ukladať kuchynský odpad z domácnosti a po jeho zaplnení vrece následne umiestniť do zbernej nádoby o objeme 660 litrov hnedej farby, s vetracími otvormi nachádzajúcej sa na najbližšom stanovišti v lokalite bytových a rodinných domov. Po spotrebovaní poskytnutých vriec je domácnosť povinná si zabezpečiť ďalšie vrecia taktiež 100 % recyklovateľné na vlastné náklady.

Informačný leták a harmonogram vývozu

Informácie o spôsobe triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu budú mať domácnosti k dispozícii pri prevzatí košíka a vriec pri podpise preberacieho protokolu a formou harmonogramov vývozov distribuovaných do poštových schránok zberovou spoločnosťou.

Triedením biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu obyvatelia prispievajú k znižovaniu množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládke odpadov a k celkovému zlepšeniu životného prostredia.

Ďalšie potrebné informácie budú obyvateľom poskytnuté telefonicky : Mestský úrad Piešťany, Odbor životného prostredia, 033/77 65 422, Ing. Halašková, Ing. Schultzová.

 

 


Vytvorené: 15. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 7. 2021 11:00