Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zásobovanie pitnou vodou v meste Piešťany

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Zásobovanie pitnou vodou v meste Piešťany 1Na základe sťažností obyvateľov v súvislosti so znečistenou vodou v niektorých lokalitách kontaktovalo Mesto Piešťany zástupcov Trnavskej vodárenskej spoločnosti aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave.

Technicko-prevádzková a investičná riaditeľka TAVOS-u Ing. Barbora Blahová Mesto informovala, že o probléme kompetentní vedia a riešia ho. „Dňa 08.02. 2018 zaznamenala prevádzka distribúcie vody Piešťany výrazný pokles hladiny vo vodojeme Moravany, ktorý slúži na pokrytie potreby pitnej vody v meste Piešťany.  Následne sme začali s kontrolou vodovodnej siete. V piatok 09.02.2018 sme lokalizovali poruchy na Ul. Valovej, Ul. Kláštorskej a Pod Párovcami. Poruchy vznikli na výtlačnom potrubí do vodojemu. Na základe zistených skutočností sme pristúpili k presmerovaniu prúdenia vody mimo poškodeného potrubia. V súčasnosti zásobujeme obyvateľstvo priamo z rozvodného potrubia a prebytočná voda sa akumuluje vo vodojeme. Uvedené riešenie sme využili už v minulosti s cieľom zabezpečiť nepretržité zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. V žiadnom prípade nedošlo k zmene vodného zdroja prípadne vzniku znečistenia do potrubia, alebo ohrozeniu zdravotnej nezávadnosti. Dezinfekcia vody prebieha štandardným spôsobom ako doteraz. Využili sme existujúci prepoj vodovodných potrubí, ktorým sme vodu presmerovali na zásobovanie. Z uvedených dôvodov nebolo nutné prerušiť dodávku vody. Zmenou prúdenia vody vo vodovodnej sieti došlo k uvoľneniu sedimentov z potrubia, čo občania vizuálne mohli zaznamenať. Nakoľko nebolo možné odhadnúť rozsah zakalenia, na uvedené sme upozornili na internetovej stránke TAVOS, a.s.. Zrealizované riešenie je dočasné, po odstránení porúch na výtlačnom potrubí do vodojemu bude voda opäť presmerovaná, na uvedené odberateľov vopred upozorníme.“

Mesto Piešťany žiadalo o vyjadrenie aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave. Regionálna hygienička podala informáciu, že „boli zistené poruchy na vodovodnej sieti a v súčasnosti je zabezpečené vzorkovanie vôd v distribučnej sieti vodovodu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave z hľadiska ochrany verejného zdravia neodporúča vodu, ktorá je senzoricky zmenená používať na pitné účely do doby preukázania jej zdravotnej bezpečnosti.“

Obyvatelia, ktorí napriek opatreniam Trnavskej vodárenskej spoločnosti majú aj v týchto chvíľach vodu znečistenú, sa môžu obrátiť na Centrálnu poruchovú službu TAVOS-u – 033/59 66 182, dispecing@tavos.sk, kde sú pripravení dotknutému obyvateľstvu zabezpečiť pitnú vodu prostredníctvom cisterien.


Príloha

Vytvorené: 12. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 2. 2018 17:31
Autor: Eva Bereczová