Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZÁPISY DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Mesto Piešťany, ako zriaďovateľ materských škôl, určilo termín na podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre školský rok 2020/21, a to od 18. 05. 2020 do 22. 05. 2020.

Podrobnosti  o spôsobe zápisu:

  • Zápis detí do materskej školy sa bude  organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
  • Žiadosť, ktorú nájdete tu: ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA, môžu zákonní  zástupcovia detí  poslať vyplnenú na e-mailovú  adresu materskej školy  do 22. 05. 2020.  (vo formáte doc: ŽIADOSŤ).
  • Osobne môžu vyplnenú žiadosť zákonní zástupcovia dieťaťa  doručiť  materskej škole - do označenej  poštovej schránky pri hlavnom vchode do budovy materskej školy:                    

  18. 05. 2020  a 19. 05. 2020    v čase  od   10. 00 h  do  17.00 h,  

                         20. 05.  2020  až  22. 05. 2020   v čase od    08.00 h  do   14. 00 h.  

Riaditeľka materskej školy bude v uvedené dni a v uvedenom čase pravidelne zo schránky žiadosti  vyberať, a preto prosíme, v záujme ochrany osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov uvedených v  žiadosti, dodržiavať určené dni a hodiny na osobné doručenie žiadosti do schránky. 

 

  • Odporúčame komunikáciu elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú !        

   

  • E-mailové adresy materských škôl a telefonické kontakty:
  • Materská škola, Staničná 2, Piešťany     Informácie: MŠ STANIČNÁ

   aj pre Elokované pracovisko, Holubyho 15, Piešťany

   a Elokované pracovisko, Zavretý kút 6, Piešťany:

   e-mail: ms.stanicna.py@slovanet.sk;  tel.: 033/ 76 223 34   

     

  • Materská škola, Ružová 2, Piešťany,   Informácie: MŠ RUŽOVÁ

   aj pre Elokované pracovisko, A. Dubčeka 11, Piešťany:

    e-mail: ziadost.msruzova@gmail.com;  tel.: 033/ 76 211 26     

 

  • Materská škola, Valová 40, Piešťany,  Informácie: MŠ VALOVÁ                                                                              

   aj pre Elokované pracovisko, Považská 1, Piešťany                                              

   a Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany:  

   e-mail: ziadosti.msvalova@gmail.com;  tel.: 033/ 76 243 09    

    

  • Materská škola, 8. mája 2, Piešťany,   Informácie: MŠ 8. MÁJA

    aj pre Elokované pracovisko, 8. mája 4,  Piešťany:

    e-mail:  ziadost.8maja@gmail.com;    tel.: 033/ 033/ 77 227 11

 

e-mail: žiadost.msscherera@gmail.com

​​​​​​​    tel.: 033/ 77 400 03

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré je súčasťou žiadosti o prijatie dieťaťa  (ŽIADOSŤ​​​​​​​) do materskej školy, sa v určenom termíne zápisu nebude vyžadovať.

 Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. 

 Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

 

Predpokladaný termín vydávania rozhodnutí je koncom júna až začiatkom  júla 2020.              

Vzhľadom na  opatrenia, priebežne prijímané v súvislosti  s ochorením COVID 19, však môže dôjsť k zmene plánovaného termínu vydávania rozhodnutí. Zákonní zástupcovia detí budú o termíne vydávania rozhodnutia vopred informovaní.

 


Prílohy

Vytvorené: 26. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 4. 2020 13:29