Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Typ: ostatné
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL 1Mesto Piešťany ako zriaďovateľ, po dohode s riaditeľkami materských škôl, určilo termín na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre školský rok 2021/2022 od 10. mája 2021 do 12. mája 2021 v čase od 10.00 h do 17.00 h.

 Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa uskutoční  od 10. 05. 2021  do 12. 05. 2021 v čase od 10.00 h do 17.00 h.

Miesto konania zápisu:

  • MATERSKÁ ŠKOLA , STANIČNÁ 2, PIEŠŤANY

    aj pre Elokované pracovisko,  Holubyho 15, Piešťany;

    Elokované pracovisko, Zavretý kút 6, Piešťany,

 

  • MATERSKÁ ŠKOLA , RUŽOVÁ 2, PIEŠŤANY, 

    Elokované pracovisko, A. Dubčeka 11, Piešťany,  

 

  • MATERSKÁ ŠKOLA , VALOVÁ 40, PIEŠŤANY

   Elokované pracovisko,  Považská 1, Piešťany,   

   Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany, 

 

  • MATERSKÁ ŠKOLA, 8. MÁJA 2, PIEŠŤANY,

    Elokované pracovisko, 8. mája 4, Piešťany, 

 

  • MATERSKÁ ŠKOLA, E. F. SCHERERA 40, PIEŠŤANY.

 

Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka materskej školy na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.       

Riaditeľka spádovej materskej školy je povinná prednostne prijať na povinné predprimárne   vzdelávanie deti s trvalým pobytom v spádovom území materskej školy.  Spádové územie materskej školy je určené Nariadením o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok.                                                     

  Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.

Prílohy:

 

Autor: PhDr. Jolana Podobová, vedúca Odboru školstva a športu

(Ilustračný obrázok: autor Delphine Vaufrey, kniha Materská škola)


Prílohy

Vytvorené: 16. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2021 16:29
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová