Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VZDELÁVANIE PO VEĽKEJ NOCI

Typ: Press | ostatné | Mestský úrad | Mesto
VZDELÁVANIE PO VEĽKEJ NOCI 1Vo štvrtok 1. apríla 2021 zasadal Krízový štáb mesta Piešťany, aby sa zaoberal Rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave k otváraniu škôl zo dňa 31.3.2021.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave na základe prijatého COVID automatu a regionálnych indikátorov skonštatoval, že v okrese Piešťany je priaznivejšia epidemiologická situácia a preto odporúča nášmu okresu pri otváraní škôl postupovať v zmysle platného COVID-AUTOMATU.  

Po konzultáciách s riaditeľmi materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany Krízový štáb mesta Piešťany jednomyseľne schválil nasledovné rozhodnutie:

  1. S  účinnosťou od  07.04.2021:
  • naďalej zabezpečovať prevádzku materských škôl a školských klubov detí iba pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  • pokračovať v dištančnom vzdelávaní  žiakov 1. a 2. stupňa  základných škôl,
  • naďalej zabezpečiť  školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni len pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce,
  • pokračovať  v  školskom vyučovaní v základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky žiakovi neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,

ak to personálne a prevádzkové podmienky školy a školského zariadenia  umožňujú.                         

V ZUŠ sa neobnovuje školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie.

2. S účinnosťou od 12.04.2021:

  • obnoviť prevádzku materských škôl a školských klubov detí,
  • obnoviť  školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni ,
  • pokračovať  v  školskom vyučovaní v základných školách na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky žiakovi neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu,
  • pokračovať v dištančnom vzdelávaní žiakov 2. stupňa základných škôl,
  • obnoviť individuálne vzdelávanie v ZUŠ pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spev a hra na dychový nástroj,

ak to personálne a prevádzkové podmienky školy a školského zariadenia  umožňujú.    

Toto rozhodnutie bolo prijaté po konzultáciách s riaditeľmi škôl, ktorí potrebujú po Veľkej noci pripraviť školy k otvoreniu - v súlade s protiepidemickými opatreniami. 

Prílohy:

 


Prílohy

Vytvorené: 1. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 4. 2021 14:42
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová