Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

VÝZVA NA ÚHRADU NEDOPLATKOV

Typ: ostatné | Mesto
VÝZVA NA ÚHRADU NEDOPLATKOV 1Mesto Piešťany vyzýva dlžníkov Mesta Piešťany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky.

Mesto Piešťany týmto upozorňuje a vyzýva dlžníkov Mesta Piešťany, aby si vo vlastnom záujme splnili svoje daňové a poplatkové povinnosti a finančné záväzky voči Mestu Piešťany a zaplatili doteraz neuhradené dane a poplatky  v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad v znení neskorších predpisov (daň z nehnuteľností, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad), V prípade, že nedoplatky nebudú uhradené v termíne do 31.12.2020 upozorňujeme, že Mesto Piešťany pristúpi k ich vymáhaniu v exekučnom konaní, čo pre dlžníka bude predstavovať ďalšie náklady spojené s trovami exekúcie a súdnym poplatkom.
O výške svojho dlhu sa môžete informovať na týchto telefónnych číslach:
- daň z nehnuteľností, daň za psa: 033/7765485, 7765486, 7765488
- miestny poplatok za komunálne odpady a DSO: 033/7765487
- daň za užívanie verejného priestranstva : 033/7765485


Vytvorené: 27. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2021 13:30
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová