Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIA - DO 8. JÚNA 2020

Typ: Primátor | Press | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto
VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA OCENENIA 1Pri príležitosti 75. výročia povýšenia Piešťan na mesto Mesto Piešťany pripravuje v súlade so Štatútom mesta Piešťany slávnostné oceňovanie osobností. Návrhy na udelenie Čestného občianstva a Ceny mesta môžu podávať aj občania a široká verejnosť.

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PIEŠŤANY sa udeľuje osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili  o rozvoj a zveľadenie mesta Piešťany, ochranu jeho záujmov a  šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

CENA MESTA PIEŠŤANY sa udeľuje  za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej,  technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej  činnosti, ďalej  osobám, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí a tiež za  činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta  a jeho občanov. Obe ocenenia sa môžu výnimočne udeliť i po smrti.

Návrhy s krátkym zdôvodnením zasielajte najneskôr do 8. júna 2020 na adresu:

Mesto Piešťany, Kancelária vedenia mesta, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@piestany.sk alebo do schránky pri vstupe do budovy MsÚ.

O návrhoch bude v súlade so Štatútom  mesta rokovať mestské zastupiteľstvo.

Ilustračné foto (archív Mesta Piešťany)


Vytvorené: 21. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 6. 2020 19:32