Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

VÝZVA NA DOTÁCIE - 2. KOLO

Typ: Press | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto | Komisie MsZ
VÝZVA NA DOTÁCIE - 2. KOLO 1Dňa 20. mája 2021 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany prerokovalo žiadosti o dotácie. V troch oblastiach ostala nevyčerpaná suma schválená pre rozpočet na rok 2021. Preto Mesto Piešťany vyhlasuje 2. kolo výzvy na predkladanie žiadostí.

Mesto Piešťany v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom  č. 4/2020, č. 8/2020 a v súlade s Programovým rozpočtom mesta Piešťany na rok 2021 schváleným poslancami Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 10.12.2020 uznesením č. 153/2020 oznamuje, že:

  1. Dotácie môžu byť poskytnuté na aktivity vo vymedzenom rozsahu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných  účelov najmä v nasledovných oblastiach: 

 

  • ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt (Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie).. Pre oblasť ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôtzostala v rozpočte Mesta  Piešťany na rok 2021 po I. kole výzvy nevyčerpaná suma: 1 300,-  EUR.

    Informácie: Ing.Marián Ondrišík – tel.: 033/77 65 421; marian.ondrisik@piestany.sk

 

  • vzdelávanie, výchova a rozvoj vedy (Komisia pre školstvo, mládež a kultúru). Pre oblasť vzdelávanie, výchova   a   rozvoj  vedy  zostala v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2021 po I. kole výzvy nevyčerpaná suma:  1 461,-  EUR.

    Informácie: Mgr. Tatiana Zámečníková, tel.: 033/77 65 499, tatiana.zamecnikova@piestany.sk

 

  • zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia (Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie). Pre oblasť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia zostala v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2021 po I. kole výzvy nevyčerpaná suma: 2 940,-  EUR. 

    Informácie: PhDr. Martina Briganová, tel.: 033/77 65 413; martina.briganova@piestany.sk

 

  1. Formulár žiadostí o dotáciu je prílohou VZN č. 4/2020 a  nachádza sa na: www.piestany.sk – samospráva - mestská legislatíva – VZN – financovanie - VZN č. 4/2020. Vyplnený formulár spolu s požadovanými prílohami treba doručiť na adresu: Mestský úrad, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany  alebo vložiť do schránky na budove MsÚ v termíne do 15. júla 2021.  Na obálku uveďte „Žiadosť o dotáciu – názov oblasti“. Pokiaľ žiadosť vložíte do schránky na budove MsÚ (najneskôr do 15. júla 2021 do 16.00 h), uveďte e-mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslané potvrdenie o zaevidovaní Vašej žiadosti. 

 

  1. Žiadateľ môže podať v jednom kalendárnom roku iba jednu žiadosť o dotáciu v kompetencii  MsZ.

 

  1. Neúplné alebo v stanovenom termíne nedoručené žiadosti budú vylúčené, nebudú sa prerokovávať a budú vrátené žiadateľovi.

 

Tlačivo ŹIADOSŤ O DOTÁCIU: ŽIADOSŤ O DOTÁCIU

(Zverejnené od 15.6.2021, 11:38 h)

 

 


Príloha

Vytvorené: 15. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2021 13:30
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová