Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Spojené voľby 2022

Spojené voľby 2022

Cestovné poriadky

Mobilná aplikácia

logo mobilná aplikáciagoogleapple

e Služby

eSlužby

Odstávky a rozkopávky

odstávky a rozpopávky

Prevencia, príprava a ochrana obyvateľstva pred ohrozením

Obsah

VÝDAJ JÓDOVÝCH TABLETIEK POKRAČUJE OD 19. SEPTEMBRA 2022

Typ: Press | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto
OD PONDELKA 15. 8. ZAČÍNA V PIEŠŤANOCH VÝDAJ JÓDOVÝCH TABLETIEK 1POZOR - ZMENA ČASU A MIESTA VO VÝDAJI JÓDOVÝCH TABLETIEK

Výdaj tabletiek od 19. septembra 2022  do 23. septembra 2022 v budove na Kukučínovej ul. č 1672/21, na prízemí, v miestnosti č. 6 a 7 (bývalá ambulancia ORL – MUDr. Krúpa) 

Pondelok   12.30  –  15.00 h

Utorok      tabletky sa nevydávajú

Streda        13.30 –  17.00 h

Štvrtok        08.00 – 11.30 h

Piatok         tabletky  sa nevydávajú

 

Výdaj tabletiek od  26. septembra 2022  sa bude realizovať v Klientskom centre na Mestskom úrade v Piešťanoch, Nám. SNP 3 v nasledovnom čase: 

Pondelok   13.00  –  15.00 h

Utorok        13.00  -   15.00 h

Streda         13.00 –   17.00 h

Štvrtok        13.00  –  15.00 h

Piatok         tabletky  sa nevydávajú

 

Distribúcia a výdaj jódových profylaktík sa poskytuje obyvateľom aj právnickým subjektom.

Obyvatelia:

  • obyvatelia s trvalým aj registrovaným prechodným bydliskom v Piešťanoch;
  • osoby, ktorým už bolo poskytnuté dočasné útočisko  v Piešťanoch  a  preukážu sa dokladom totožnosti;

Počet balení:

  • dospelým a deťom, ktoré sa ku dňu 1. 8. 2022 dožili 8 rokov sa vydá celé balenie na osobu (4 tablety);
  • deťom, ktoré sú ku dňu 1. 8. 2022 mladšie ako 8 rokov sa vydá  ½ balenia na osobu (2 tablety).

 

Právnické subjekty:

  • materské, základné a stredné školy (gymnáziá, internáty, špeciálne školy):  každému zamestnancovi a každému registrovanému žiakovi je určená ½ balenia (2 tablety) podľa počtu zamestnancov a žiakov zapísaných v danom školskom roku,
  • prevádzky podnikov nad 50 zamestnancov (pozn. číslo určené arbitrárne z administratívnych dôvodov): každému zamestnancovi je určená ½ balenia (2 tablety),
  • domovy sociálnych služieb a domovy seniorov: každému zamestnancovi a stálemu klientovi (teda nie klientom denného stacionáru) je určená ½ balenia (2 tablety),
  • ubytovacie zariadenia: na každé lôžko je určená ½ balenia  (2 tablety),
  • zdravotnícke zariadenia: každému zamestnancovi je určená  ½  balenia  (2 tablety),

 

Právnické subjekty zašlú písomné požiadavky na počet profylaktík podpísané štatutárnym orgánom spoločnosti na MsÚ, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany, referát BOZP, CO, KR, HM alebo na e- mail: dusan.bugan@piestany.sk .

Jódové tabletky pre organizácie – právnické subjekty  prevezme na výzvu MsÚ Piešťany oprávnená osoba za organizáciu na základe splnomocnenia.  Profylaxia bude uložená v sklade organizácie  a vydávať sa bude až v prípade potreby.

Pri výdaji nových profylaktík možno odovzdať staré s expiračnou dobou august 2022..

Informácie: Ing. Dušan Bugan, tel.: 033/77 65 340 alebo +421 948 985 651.

Upozornenie: Jódové tabletky nie sú určené na bezprostredné užitie, nesmú sa užívať preventívne, ale len po jednoznačnej výzve štátu. Užitie tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.

Na tomto videu je podrobné vysvetleniehttps://www.seas.sk/tlacove-spravy/jodova-profylaxia-vymena-2022/

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ČO JE JÓDOVÁ PROFYLAXIA ?

V ľudskom organizme sa nachádza od 20 do 50 mg jódu, denná spotreba je 0,15 ž 0,2 mh jódu, pričom vychytávanie jódu štítnou žľazou je 80-násobne vyššie proti iným orgánom. Z celkového množstva 50 mg jódu v tele sa v štítnej žľaze nachádza 10 - 15 mg (t.j. 20 - 30 %). Jód je potrebný pre produkciu hormónov štítnej žľazy.

Jodid draselný sa užíva v prípadoch jadrovej havárie alebo havárie jadrového reaktora na ochranu pred vychytávaním rádioaktívneho jódu štítnou žľazou. Vysokým dávkam v štítnej žľaze z koncentrovaného rádioaktívneho jódu sa dá predísť tým, že sa štítna žľaza nasýti nerádioaktívnym jódom. Tým sa zabráni vychytávaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze, ktorý sa do tela dostáva z kontaminovaného vzduchu, vody, mlieka a inej potravy.

Jodid draselný je v prípade jadrovej havárie potrebné podať čo najskôr, najlepšie do 2 hodín od úniku rádioaktívneho jódu.

 

KEDY SA ZAVÁDZA ?

Jódové tabletky sú určené výhradne pre použitie v prípade havárie jadrovej elektrárne. Ich podanie sa viaže len na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií.

Užitie vyšších dávok jodidu draselného, ako je predpísané v príbalovej informácii k tabletkám, nezvyšuje ochranný efekt. Užitie tabliet počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.

Ak to radiačná situácia bude vyžadovať, obyvateľom sa oznámi, aby po 24 alebo 48 hodinách užili ďalšiu dávku jodidu draselného.

Jeho užitie nie je univerzálnym opatrením proti účinkom rádioaktívneho žiarenia.

(Zdroj: MV SR)

 

Ilustračné foto: Martin Ričány


Vytvorené: 9. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 13. 9. 2022 15:28
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová