Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE NA VEDÚCEHO GALERIJNÉHO ODDELENIA

Typ: Press | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto
VÝBEROVÉ KONANIE NA VEDÚCEHO GALERIJNÉHO ODDELENIA 1Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany zastúpené riaditeľom Mgr. art. Petrom Sedláčikom vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície: vedúci/a Galerijného oddelenia
MsKS.

 

Vedúci galerijného oddelenia MsKS v rámci svojej pracovnej činnosti zabezpečuje plnenie nasledovných úloh:

 • Riadi, organizuje, koordinuje, hodnotí a kontroluje prácu a činnosť zamestnancov Galerijného oddelenia.
 • Prideľuje úlohy na riešenie podriadeným zamestnancom a kontroluje spôsob ich vybavenia.
 • Dramaturgicky a produkčne zabezpečuje prípravu a realizáciu výstav.
 • Je zodpovedný za prevádzku Galérie Fontána a Výstavnej siene Stará lekáreň, prípadne ďalších galerijných priestorov v rámci Galerijného oddelenia MsKS  v budúcnosti. Súčasne využíva aj priestory foyerov MsKS (na Ul. A. Dubčeka 27) a KSC Fontána (Beethovenova 1) na usporadúvanie výstav, prípadne sprievodných podujatí.
 • Tvorí koncepciu, koordinuje a metodicky usmerňuje náročné kultúrne podujatia  v rámci galerijného oddelenia na celoštátnej úrovni.
 • Tvorí koncepciu a metodické usmerňovanie v oblasti odbornej evidencie a dokumentácie zbierkových predmetov v galérii.
 • Rozvíjanie a napĺňanie vzdelávacej funkcie galérie prostredníctvom realizácie edukačných programov.
 • Zodpovedá za výber kvalitných autorov, komunikuje s nimi a jasne definuje tematické a dramaturgické smerovanie galerijných priestorov s ohľadom na aktuálne celospoločenské témy.
 • Zodpovedá za reflektovanie rôznych druhov vizuálneho umenia na pôde galérie  a v rámci akcií usporiadaných galériou.
 • Zodpovedá za komunikáciu galérie voči návštevníkom.
 • Zodpovedá sa riaditeľovi MsKS za zverenú agendu.
 • Zodpovedá za hospodárne smerovanie galerijných priestorov MsKS v rámci ekonomickej oblasti.

 

PÍSOMNÚ PRIHLÁŠKU pre pohovor spolu so:

 • žiadosťou
 • štruktúrovaným životopisom
 • fotokópiou dokladu o vzdelaní
 • písomne spracovaným návrhom koncepcie odbornej a prevádzkovej činnosti a rozvoja galerijných priestorov MsKS – Galérie Fontána, predajnej galérie Stará lekáreň a nového galerijného priestoru, ktorý má vzniknúť v priestoroch Kolonádového mosta po ukončení jeho rekonštrukcie /bude využitý celý priestor interiéru mosta zo strany kúpeľov/

je potrebné odovzdať do 16.07.2020  do  15.00 hod. osobne do podateľne MsÚ (Klientske centrum) v Piešťanoch alebo doručiť poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany. 

Ďalšie podrobnosti: Výberové konanie GALERISTA


Príloha

Vytvorené: 16. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2020 15:22
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová