Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

USMERNENIE K ZÁPISU PRVÁČIKOV

Typ: ostatné | Mesto
Na základe opatrení prijatých na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR na Úrade vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom (2019-nCoV) na Slovensku a prijatými opatreniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli určené nové termíny zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a to od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Konkrétne termíny zápisov mal určiť zriaďovateľ základných škôl s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Mesto Piešťany  prostredníctvom svojho webového sídla  informovalo verejnosť, že termín  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany pre školský rok 2020/2021 bude   

od  20. 04. 2020  do  24. 04. 2020 .

Podrobnosti zápisu  zverejnili všetky  základné školy na svojich  webových stránkach. 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  vydalo Usmernenie k zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v čase  mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, ktorého súčasťou sú i  ÚDAJE POTREBNÉ NA ZÁPIS DIEŤAŤA DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ.
Podrobné informácie nájdete na dolu uvedenej adrese:
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-v-case-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania/ 

alebo tu: USMERNENIE MŠ SR K ZÁPISU PRVÁČIKOV

 

Zápisy budú v termínoch:

od  20. 04. 2020  do  24. 04. 2020, a to nasledovne:

dňa 20 . 04.   a   21. 04. 2020   v čase  od  14.00 h  do  18.00 h 

dňa 22 . 04.  až  24. 04. 2020   v čase  od  08.00 h   do  14.00 h

Zápis budú školy  organizovať bez osobnej prítomnosti detí !   

Miesto konania zápisu:

Ak dieťa dovŕši do 31. 8. 2020 šesť rokov, je povinnosťou rodičov zapísať ho na niektorú základnú školu. Rodičia zapíšu dieťa iba na jednu základnú školu. Na zápis je treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča. 

Podrobnosti  o spôsobe zabezpečenia zápisu do základných škôl budú priebežne doplnené a zákonní zástupcovia detí budú o nich informovaní  prostredníctvom webovej stránky mesta Piešťany  a webových stránok základných škôl.

                                             

 

 


Príloha

Vytvorené: 26. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 4. 2020 14:42