Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

UPOZORNENIE PRE DAŇOVNÍKOV

Typ: ostatné
UPOZORNENIE PRE DAŇOVNÍKOV 1Mesto Piešťany upozorňuje daňovníkov, u ktorých nastali v roku 2021 zmeny, na povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností, a to najneskôr do 31. januára 2022

Mesto Piešťany ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

                                týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností,

u ktorých nastali v roku 2021 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, že je ich povinnosťou podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022.

Daňové priznanie môžu daňovníci doručiť  osobne alebo zaslať poštou na adresu Mesto Piešťany, Nám. SNP 3,  921 45 Piešťany, podať cez mobilnú aplikáciu mID,  alebo podať  do  elektronickej schránky Mesta Piešťany  cez ústredný portál verejnej správy  slovensko.sk.

Zmenou vo vlastníctve nehnuteľností sa rozumie napríklad:

  • kúpa a predaj nehnuteľnosti

doterajší vlastník je povinný  podať daňové priznanie, o skutočnosti, že už nie je vlastníkom nehnuteľnosti a zároveň kupujúci (nový vlastník) podáva daňové priznanie o nadobudnutí nehnuteľnosti do vlastníctva

  • darovanie a prijatie daru nehnuteľnosti (postup ako pri kúpe a predaji)
  • schválené stavebné povolenie
  • kolaudácia stavby (predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie)
  • odstránenie stavby (predložiť právoplatné búracie povolenie)
  • zmena užívania stavby (predložiť doklad o zmene užívania stavby)
  • zmena charakteru pozemku
  • dedičstvo, dražba (daňové priznanie podávajú v týchto prípadoch daňovníci do 30 dní  od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, resp. od nadobudnutia nehnuteľnosti)

 

V prípade otázok alebo nejasností sme Vám ochotne k dispozícii na telefónnych číslach:

033/77 65 485, 77 65 486, 77 65 488.

 

Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania


Vytvorené: 19. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2022 13:54
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová