Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

TERMÍN PODÁVANIA ŽIADOSTÍ DO MATERSKÝCH ŠKÔL

Typ: ostatné | náš tip | Mesto
Termín podávania žiadostí do materských škôl sa blíži 1Na základe dohody Mesta Piešťany, ako zriaďovateľa, s riaditeľkami materských škôl, termín na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre školský rok 2019/2020 je: od 24. 4. 2019 do 26. 4. 2019, v čase od 10.00 h do 16.30 h.

Miesto konania zápisu:

  •  MATERSKÁ ŠKOLA , STANIČNÁ 2, PIEŠŤANY,

     Elokované pracovisko, Zavretý kút 6, Piešťany.

 

  •  MATERSKÁ ŠKOLA , RUŽOVÁ 2, PIEŠŤANY,                 

    Elokované pracovisko, A. Dubčeka 11, Piešťany.

                

  • MATERSKÁ ŠKOLA , VALOVÁ 40, PIEŠŤANY aj pre  Elokované pracovisko,  Považská 1, Piešťany,         Elokované pracovisko, Detvianska 46, Piešťany.

                  

  •  MATERSKÁ ŠKOLA, 8. MÁJA 2, PIEŠŤANY,

    Elokované pracovisko, 8. mája 4, Piešťany.

 

  • MATERSKÁ ŠKOLA, E. F. SCHERERA 40, PIEŠŤANY.

 

Miesto a termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka materskej školy na budove materskej školy a inom verejne dostupnom     mieste v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.  Prednostne sa prijímajú deti, ktoré k 1.septembru 2019 dovŕšia piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou radou školy.


Vytvorené: 4. 4. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2019 15:10
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová