Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

REGIONÁLNY HYGIENIK ZAKÁZAL OTVORIŤ ŠKOLY

Typ: ostatné
REGIONÁLNY HYGIENIK ZAKÁZAL OTVORIŤ ŠKOLY 1V článku nájdete informácie
** V pondelok 8. februára sa škôlky a školy nebudú otvárať.
** Zasadal Krízový štáb mesta Piešťany.
** Výsledky testovania po prvom víkendovom dni.

V sobotu 6. februára 2021 popoludní zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave nasledovné zhodnotenie epidemiologickej situácie vo výskyte COVID-19  pre okres Piešťany:

Vzhľadom na 3. stupeň varovania, len mierny pokles 7-dňovej incidencie ako aj dokázanú prítomnosť vysokého percenta britskej mutácie v populácii  otvorenie škôl môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v okrese Piešťany.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave za súčasnej epidemiologickej situácie kedy je okres Piešťany v 3. stupni varovania (bordová farba) zakazuje od 08.02.2021 otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení  na území okresu Piešťany.  Ďalšie otvorenie všetkých predškolských a školských zariadení bude závisieť od vývoja epidemiologickej situácie v okrese Piešťany ako aj regionálnych indikátorov.

Za rizikové z hľadiska ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 považujeme aj skutočnosť, že okres Piešťany susedí s dvoma okresmi (okres Trnava a Hlohovec), ktoré sú v najvyššom stupni varovania (4. stupeň – čierna fáza).

 

V tejto súvislosti zvolal primátor mesta Piešťany na sobotný večer zasadnutie Krízového štábu mesta Piešťany (ďalej len KŠ)  za účasti riaditeľov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany. Na úvod videokonference primátor poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričiňujú o zabezpečenie testovania občanov v našom meste, poďakoval riaditeľom škôl za ich prácu na prípravách otvárania škôl v tomto chaotickom období. Potom zhodnotil vyššie uvedené rozhodnutie  RÚVZ v Trnave. Keďže v rozhodnutí je zákaz otvorenia všetkých predškolských a školských zariadení na území okresu Piešťany,  primátor požiadal telefonicky regionálneho hygienika p. Hauka o vyjadrenie, ako to bude s predškolskými a školskými zariadeniami pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Účastníci KŠ si vypočuli informáciu, že v novej vyhláške ministerstva školstva sa zrejme zabudlo na tieto zariadenia, ktoré definuje predchádzajúca vyhláška z 8.1.2021 a tá bola súčasnou zrušená.

Ministerstvo školstva zrejme pozabudlo, že predškolské a školské zariadenia pre kritickú infraštruktúru navštevujú deti zdravotníkov, hasičov, policajtov, predavačov potravín (a iných profesií, ktoré sú v tejto dobe nevyhnutné vykonávať), ktorí nebudú môcť nastúpiť do práce, ak nebude o ich deti postarané. V našom meste ide približne sto detí.

Krízový štáb mesta Piešťany plne akceptuje rozhodnutie RÚVZ v Trnave o zákaze otvorenia predškolských a školských zariadení, ale zároveň žiada doriešenie situácie so zariadeniami pre kritickú infraštruktúru.

Na záver rokovania KŠ ešte odznela aktuálna informácia z prvého dňa víkendového testovania: vo všetkých mobilných odberových miestach v Piešťanoch (zriadených Mestom i súkromných) sa v sobotu 6.2.2021 otestovalo spolu 2584 ľudí, z toho bolo42 pozitívnych, čo je pozitivita 1,63.

 


Vytvorené: 6. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 3. 2021 13:30
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová