Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK NA MSÚ

Typ: Press | ostatné | náš tip | Mestský úrad | Mesto
UPOZORNENIE ! 2Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3, PIEŠŤANY oznamuje
že až do odvolania je zavedený OBMEDZENÝ REŽIM VYBAVOVANIA STRÁNOK.

  • Mestský úrad Piešťany je od 13. 3. 2020 až do odvolania zatvorený pre verejnosť.  Zamestnanci MsÚ naďalej pracujú v pravidelnom režime a služby občanom sú poskytované  telefonicky alebo prostredníctvom e-mailov.
  • Osobná návšteva sa odporúča po predchádzajúcej konzultácii s príslušným pracovníkom úradu alebo v nevyhnutných prípadoch.
  • Na budove MsÚ (pri schodisku)  je zriadená schránka na vkladanie dokumentácie k vybavovaniu (na obálku uveďte meno pracovníka, prípadne odbor a svoje kontakty).
  • Platby v pokladni sú pozastavené. Termín na úhradu miestnych daní a poplatkov je predĺžený. Platenie poplatkov, daní: odporúča sa platba elektronickou formou, prípadne si zavolajte: 033/77 65 442.

Číslo účtu Mesta Piešťany na úhradu miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: IBAN SK95 5600 0000 0052 0437 4007

BIC kód banky KOMASK2X vedený v pobočke Prima banka Slovensko, a. s. Piešťany; Konštantný symbol: 0308; Variabilný symbol: napíšte číslo rozhodnutia.

  • Pozastavuje sa nezačatý roznos rozhodnutí o miestnych poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad do domácností.
  • Predlžuje sa termín na úhradu miestnych daní a poplatkov.
  • Dôležité telefónne čísla:

Ústredňa: 033/7765 311

Matrika: 033/7765 350-351

Podateľňa: 033/7765 411

Evidencia obyvateľov; register adries: 033/7765 443

Pokladňa: 033/7765 442

Klientske služby: 033/7765 440, 7765 307, 7765 309

  • Všetky tlačivá, informácie a kontakty na zodpovedných pracovníkov získate na www.piestany.sk/obcan.
  • Telefonické a emailové adresy na zamestnancov MsÚ: kontakt/

 


Vytvorené: 11. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 5. 2020 09:46
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová