Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

NOVÉ PRAVIDLÁ PARKOVANIA V PIEŠŤANOCH od 1. AUGUSTA 2019

Typ: Zastupiteľstvo | Služby mesta Piešťany | Press | ostatné | Mestský úrad | Mesto | Komisie MsZ
NOVÉ PRAVIDLÁ PARKOVANIA V PIEŠŤANOCH od 1. AUGUSTA 2019 1Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany na svojom rokovaní dňa 27. júna 2019 schválili Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č.8/2008 zo dňa 13.11.2008.

V súlade s týmto VZN dochádza od 1. 8. 2019 k nasledovným zmenám:

Spoplatnené sú:

 • všetky vyznačené parkovacie miesta od 7.00 – 19.00 h
 • Na parkovisku Nálepkova od 7.00 – 21.00 h
 • Na parkovisku pred futbalovým štadiónom od 7.00 – 15.30 h ( platí od 01.11.2019)

 

Parkovať s platnou parkovacou kartou nie je možné na parkoviskách:

 • Rázusova ul.
 • Pri hoteli EDEN
 • Winterova ul. – pred Nemocnicou až po Sad A. Kmeťa po hotel Slovan (platí od 01.11.2019)
 • Parkovisko  Nálepkova – okrem soboty a nedele a okrem parkovacej karty obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania (tieto karty sú určené obyvateľom s trvalým bydliskom  Nálepkova ul., od parkoviska Nálepkova, pešia zóna Winterova, Pribinova, Námestie slobody, Nitrianska)

 

Od 1. 8. 2019 je cena za parkovanie:

 • 0,60 EUR/h
 • V lokalitách Rázusova, Eden, Winterova – po Slovan (platí od 01.11.2019)  2,00 EUR/h – bez možnosti využitia parkovacej karty
 • Parkovisko Nálepkova – 1,00 EUR/h

 

Cena za parkovacie karty (ich predaj je stále na Valovej ul. 44 – Služby mesta Piešťany):

 • 70,00 EUR pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a zamestnaných v Piešťanoch
 • 50,00 EUR pre obyvateľa mesta Piešťany
 • 50,00 EUR pre obyvateľa zóny dopravného obmedzenia a plateného parkovania
 • 12,00 EUR týždenná karta

Vzory kariet a žiadostí o vydanie karty sú v prílohe.

Karty zakúpené do 31. júla 2019 sú v platnosti do termínu zaznamenaného na každej karte.

V prípade nejasností volajte SMP – stredisko Parkoviská – tel.: 033/79 141 26, 0903/256 799.

Podrobné informácie nájdete na webe správcu parkovísk - Služby mesta Piešťany:

http://www.sluzbymesta.sk/aktualne-informacie-1/upozornenie-pre-obcanov-zmena-vzn-parkovanie-110sk.html

 

Mesto muselo k týmto opatreniam pristúpiť  pre dlhodobú neudržateľnú situáciu v parkovaní. Cieľom prijatých opatrení je, aby doprava v centrálnej zóne bola plynulejšia a možnosť zaparkovať vozidlo dostupnejšia.

V druhej etape zmien, kedy bude rozšírenie zóny  plateného parkovania o  miestne komunikácie: Teplická, Meštianska, Sládkovičova,  Štúrova, Pod Párovcami, Winterova – pred Nemocnicou až po hotel Slovan a  parkovisko pri futbalovom štadióne   (november 2019)  bude inštalovaných 23 nových parkovacích automatov. Pôjde o solárne zariadenia, v ktorých bude možné platiť hotovosťou, cez SMS, platobnou kartou a QR kódom.

Tieto zmeny sa budú postupne vyvíjať tak, aby priniesli optimálne riešenia do parkovacej politiky mesta – v záujme odľahčenia mesta  od neúmerného počtu áut v centre mesta. Sme kúpeľné mesto, musíme už konečne niečo robiť  aj pre ochranu ovzdušia v centre a tým aj pre zdravie našich obyvateľov. 

Prílohy:

Parkovacia karta - obyvateľŽiadosť o parkovaciu kartu - obyvateľ

Parkovacia karta - zónaŽiadosť o parkovaciu kartu - zóna

Parkovacia karta - živnosťŽiadosť o parkovaciu kartu - živnosť

Parkovacia karta - týždennáŽiadosť o parkovaciu kartu - týždenná


Prílohy

Vytvorené: 26. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 7. 2019 13:53
Autor: Mgr. Drahomíra Moretová